AFM faalde bij toetsing rentederivatendossier

0

De AFM erkent de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat de toezichthouder tekort schoot in haar toetsingsrol bij de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Met name de toenemende complexiteit van het dossier werd door de AFM niet tijdig onderkend.

In december 2015 constateerde de AFM dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Daarbij bleek ook sprake van tekortkomingen bij de toetsingen door de toezichthouder van deze herbeoordelingen.

De raad van toezicht van de AFM gaf daarop opdracht aan extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het ontstaan van de tekortkomingen in de toetsingen door de toezichthouder van de herbeoordeling van rentederivaten door banken.

Alvarez & Marsal concludeert dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot de tekortkomingen in de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Deze oorzaken zijn: de complexiteit van het dossier, de bemensing van het project, de projectgovernance, de kwaliteitsbewaking en de communicatie binnen het project.

Naast deze oorzaken beschrijft het rapport een aantal leerpunten. Deze hebben betrekking op het structureler monitoren van de risico’s van het project, meer aandacht voor het aansluiten van de bemensing bij de complexiteit van het project, striktere projectgovernance, betere kwaliteitsbewaking en het verbeteren van de wijze van escalatie en onderlinge communicatie zodat signalen sneller worden opgepakt.

Maatregelen

Op grond van leerpunten uit het onderzoek neemt de AFM verbetermaatregelen. Een aantal hiervan is al doorgevoerd, zoals het centraal beleggen van de kwaliteitsbewaking van het toezicht, het AFM breed invoeren van een lijnorganisatie en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van managers en medewerkers. Naar aanleiding van het rapport zal het risicoprofiel van projecten ieder kwartaal – en frequenter als zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen – worden gemonitord. De voortgang van dossiers met een hoog risico worden elk kwartaal in het bestuur besproken.

Merel van Vroonhoven, voorzitter bestuur AFM: “We omarmen de uitkomsten van het onderzoek door A&M, dat belangrijke inzichten heeft opgeleverd en waarmee we aan de slag zijn gegaan. Het doorvoeren van verbetermaatregelen uit het rapport integreren we met de uitvoering van onze al ingezette strategie die is gericht op het versterken en het vernieuwen van het toezicht. Bovendien zullen we als bestuur nog nadrukkelijker een cultuur van inhoudelijk debat, samenwerking en leren van elkaar uitdragen en stimuleren.” De verbetermaatregelen die de AFM nu doorvoert sluiten aan bij de ingezette veranderingen in het kader van deze strategie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.