InFinance Kansen & Visies – De Talkshow


InFinance sluit het jaar traditioneel af met de special Kansen & Visies 2024. Dit jaar kun je ook naar de special kijken. Tot eind 2023 kun je op deze pagina elke werkdag een nieuwe aflevering bekijken van InFinance Kansen & Visies – De Talkshow, powered by Stater. Wil je geen uitzending missen, abonneer je dan op de InFinance nieuwsbrief.

Kansen & Visies – De Talkshow

Vrijdag 29 december 2023

Wil de hypotheekketen wel vernieuwen?

Vandaag staat het thema nieuwe spelers en vernieuwing centraal in InFinance Kansen & Visies – De Talkshow. Aan de talkshowtafel zijn te gast Stephan de Graaf (Neo Hypotheken), Christian Dijkhof (OvFD), Arjan Hessels (Stater) en Bart Koster (Lloyds Bank).

De laatste talkshow van dit jaar gaat over vernieuwing, uitdagingen en oplossingen.

Zo stelt Stephan de Graaf, Head of operations bij nieuwkomer Neo Hypotheken, na een jaar pionieren vast dat vernieuwing in de Nederlandse hypotheekmarkt vrijwel onmogelijk is, omdat geldverstrekkers niet collectief optrekken. Bart Koster, Manager Intermediaire Distributie bij Lloyds Bank is van mening dat nieuwe toetreders wel degelijk helpen om de markt te vernieuwen en zorgen voor het scherp houden van de gevestigde orde.

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow:

De Nederlandse hypotheekmarkt is toegankelijk voor nieuwkomers. Met partijen als Stater die een laagdrempelige toegang regelen en een netwerk aan onafhankelijke hypotheekadviseurs waar je producten ‘gratis’ op het schap liggen. De livegang van een nieuwkomer kan binnen 14 weken geregeld worden, vertelt Arjan Hessels, Managing Director Innovation bij Stater.

Brondata

Voor de marktstandaard die Neo wil creëren is de hele keten nodig. En volume. Maar zolang de adviseur bijvoorbeeld de keuze blijft houden uit fysieke documenten, brondata of een hybride vorm, kun je volgens De Graaf niet volledig op brondata gericht zijn, terwijl dat wel de toekomst is.

Christian Dijkhof, voorzitter OvFD, merkt op dat de adviseur nog te weinig voordelen ervaart van het werken met brondata. Dat heeft te maken met regelgeving, maar ook omdat de adviseur vaak wel hybride moet werken omdat elke geldverstrekker andere acceptatieregels voor het aanleveren van documenten heeft.

Acceptatiecriteria en voorwaarden die gedurende de looptijd van de hypotheek ook nog eens regelmatig worden aangepast, en dat pakt volgens Dijkhof lang niet altijd gunstig uit. Waarom, dat zie je in deze laatste aflevering van InFinance Kansen & Visies – De Talkshow.

 

Kansen & Visies – De Talkshow

Donderdag 28 december 2023

Zakelijke markt is dé groeimarkt voor adviseurs

Vandaag staat het thema Zakelijke Markt centraal in InFinance Kansen & Visies – De Talkshow. Aan de talkshowtafel zijn te gast Jane Gabriël (NN Schade Intermediair), Theo Krins (Scildon) en Christian Dijkhof (HypotheekCompany).

Ondernemende klanten helpen om hun bedrijven te verduurzamen, dat is volgens Jane Gabriël, Manager Marketing & Distributie bij Nationale-Nederlanden Schade Intermediair, dé kans voor 2024. Gabriël: “De energietransitie zorgt voor het ontstaan van nieuwe risico’s. Voor het beoordelen van deze nieuwe risico’s is nog weinig tot geen data beschikbaar. Met het onlangs opgerichte NN Klimaat Acceptatie Team gaan we deze data verzamelen en inzetten.”

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow:

Designated survivor

De lokale adviseur is volgens tafelgast Christian Dijkhof, directeur HypotheekCompany, de ‘designated survivor’ op de markt voor bedrijfshypotheken en -financieringen. De sprong maken van hypotheekadvies naar bedrijfshypotheken is dé groeimarkt voor de komende jaren.

Opting-out

Volgens tafelgast Theo Krins, Sales Manager bij Scildon, onderschatten ondernemers het belang van een risicoverzekering en de opbouw van een adequate oudedagsvoorziening. Hij stelt dan ook dat bij belangrijke financiële oplossingen een risico-inventarisatie door een financieel adviseur noodzakelijk is. Dat moet volgens hem eerder een opting-out zijn, dan een opting-in.

 

Kansen & Visies – De Talkshow

Woensdag 27 december 2023

‘Klantbeheer begint niet bij het verdienmodel’

Vandaag staat het thema Actief Klantbeheer centraal in InFinance Kansen & Visies – De Talkshow. Aan de talkshowtafel zijn te gast Daniel Nieuwenhuizen (Romeo Financiële Diensten), Paul Staps (Florius), Igor Driessen (Obvion) en Nathan Brouwer (Figlo).

Volgens Nathan Brouwer, MT lid Figlo, is actief klantbeheer het verdienmodel van de toekomst en software gaat de adviseur daarbij ondersteunen. Een klant heb je niet voor even, maar voor het leven, is zijn redenatie. Proactief klantbeheer moet volgens Paul Staps, Manager Intermediaire Verkoop bij Florius, niet alleen door software, maar ook actief worden ondersteund door de geldverstrekker. Vooral op het gebied van data en leads.

Igor Driessen, Manager Sales & Intermediaire zaken bij Obvion, stelt dat klantbeheer niet begint bij een verdienmodel, maar bij wederzijds vertrouwen. Ook data moeten we niet te belangrijk maken, is zijn stelling. “Advies geven op een bestaande casus is wat anders dan met data een casus creëren.”

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow:

Wil je klantbeheer goed doen dan zal het eerst normaal gevonden moeten worden dat je met je klanten blijft communiceren, zegt Daniel Nieuwenhuizen, Manager Sales & Marketing bij Romeo Financiële Diensten. Dat contact hoeft overigens niet altijd door de adviseur zelf te worden onderhouden, een medewerker kan zich hierin specialiseren. Of zoals Nathan Brouwer het samenvat, de autoshowroom en de garage zijn ook twee verschillende werelden.

 

Kansen & Visies – De Talkshow

Vrijdag 22 december 2023

Woningverduurzaming is ook de klimaatrisico’s in kaart brengen

Vandaag staat het thema Woningverduurzaming centraal in InFinance Kansen & Visies – De Talkshow. Aan de talkshowtafel zijn te gast Kitty de Heiden (Triodos), Jeroen Heijnen (Findesk-Topicus), Willem Oudijk (Rabobank) en Emilie Brondsema (Stater).

“Op het punt van risicobeheersing liggen er behoorlijke uitdagingen op het gebied van klimaatrisico’s.”

Iedereen die de mogelijkheid heeft om te verduurzamen zou dat wat tafelgast Kitty de Heiden, Directeur Personal & Private Banking bij Triodos, betreft ook moeten doen. De adviseur heeft hierin een cruciale rol, is haar overtuiging, maar die laat het vooralsnog liggen. De Heiden: “Verduurzaming wordt nog maar heel weinig meegenomen in een totaaladvies. Dat moet echt veranderen.”

Triodos is de eerste bank die klanten extra beloont als ze gaan wonen in een biobased huis. De Heiden breekt aan de talkshowtafel dan ook een lans voor biobased bouwen. We hebben volgens haar geen ruimte meer voor tijdelijke compromissen: het is biobased bouwen of niet bouwen.

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow:

Verlies de slechte labels niet uit het oog

Als het om verduurzamen gaat, dan moeten de banken volgens tafelgast Willem Oudijk, Commercieel Directeur Intermediair wonen Rabobank, ook met niet-bancaire oplossingen komen. Zo gaat Rabobank volgend jaar klanten met een F en G energielabel een woninganalyse aanbieden met een voordelige mogelijkheid om te isoleren. Om mensen bewuster met energie om te laten gaan kan de Rabo-app gekoppeld worden aan een slimme meter. Zaken die tafelgast Emilie Brondsema, Manager Relatie Management Stater, graag ziet. Zij roept namelijk op om de mensen die in woningen met een slecht energielabel woning niet uit het oog te verliezen. Daar zijn de tafelgasten het over eens.

Van CO2-uitstoot naar klimaatadaptatie

Geldverstrekkers zouden zich volgens tafelgast Jeroen Heijnen, Business Development Manager bij Findesk-Topicus, ook meer moeten inzetten om verduurzamen te stimuleren en klimaatrisico’s te verkleinen. Er gaat nu veel aandacht uit naar het reduceren van de CO2-uitstoot en nog te weinig naar klimaatadaptatie, zegt hij. Dat zou moeten veranderen, want Heijnen is van mening dat er op het punt van risicobeheersing behoorlijke uitdagingen liggen op het gebied van klimaatrisico’s.

Topicus introduceert een duurzaamheidsplatform, dat als doel heeft om relevante woningdata, verduurzamingsopties, besparingsmogelijkheden, financieringen en uitvoeringsplannen samen te brengen. Het geeft inwoners perspectieven om hun woning klaar te maken voor de toekomst. Hiermee wil het Topicus bijdragen aan het versnellen van woning- én kavelverduurzaming op nationaal niveau en energiearmoede tegengaan.

 

Kansen & Visies – De Talkshow

Donderdag 21 december 2023

Waar zit de vooruitgang in het hypotheekproces?

Vandaag staat het thema Hypotheekproces centraal in InFinance Kansen & Visies – De Talkshow. Aan de talkshowtafel zijn te gast Bruno Oudega (Argenta), Harrie-Jan van Nunen (Veldsink), Jeroen Oversteegen (Blinqx – De Nationale Hypotheekbond) en Renate Klein (Stater).

“Adviseurs willen bezig zijn met hun klanten. Ze willen de hypotheek regelen.”

Renate Klein verwacht dat over 5 jaar een hypotheek op basis van Generative artificial intelligence (AI) wordt geaccepteerd. Er wordt al volop geëxperimenteerd qua toepassingen. Met haar gaan de andere tafelgasten in gesprek over de mate waarin AI het hypotheekproces gaat beïnvloeden en vooral hoe snel dit zal gaan.

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow:

De adviseur heeft andere wensen

Adviseurs gaan volgens Harrie-Jan van Nunen voor effectiviteit, aanbieders voor efficiency. Hij stelt dan ook vast dat de adviseur in de ontwikkeling van het hypotheekproces hele andere behoeften heeft dan de aanbieder (denkt). “Adviseurs willen bezig zijn met hun klanten. Ze willen de hypotheek regelen. In dat proces worden er nog steeds veel te veel stukken opgevraagd. De ene aanbieder vraagt soms 5 stukken op, terwijl een ander voor dezelfde aanvraag 23 stukken nodig heeft.” De andere tafelgasten reageren hierop.

Elk document altijd beschikbaar

De hoeveelheid mijn-omgevingen vormen volgens Jeroen Oversteegen een uitdaging voor het First Time Right principe. Het proces moet zo efficiënt worden ingericht dat elk document altijd beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. Blinqx werk daarom aan één datamodel voor CRM, adviessoftware en mijn-omgevingen en wil dat al in de eerste helft van 2024 introduceren. Hoe haalbaar is die wens?

Remmende voorsprong

Met Bruno Oudega houden we het hypotheekproces tegen het licht. De samenwerking in de hypotheekketen in Nederland is naar zijn mening bijzonder goed georganiseerd, zeker als je dat vergelijkt met andere landen. Oudega vraagt zich wel af of we bij het versnellen en vereenvoudigen van de hypotheekverstrekking in Nederland last hebben gekregen van de wet van de remmende voorsprong. Wat vinden de andere tafelgasten?

 

Kansen & Visies – De Talkshow

Woensdag 20 december 2023

Brondata-mijlpaal: Inkomensbepaling Loondienst (IBL) zonder salarisstrook

Vandaag staat het thema Brondata centraal in InFinance Kansen & Visies – De Talkshow. Aan de talkshowtafel maakt CEO Merlyn van den Berg bekend dat Vista Hypotheken begin 2024 de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) zonder salarisstrook accepteert, als de eigen bijdrage pensioen niet benodigd is voor het toetsinkomen.

Acceptatiegraad bij de adviseur moet omhoog om van brondata een succes te maken

In het Brondata Convenant is afgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 markt breed mogelijk te maken dat adviseurs een hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst (of vergelijkbaar/minder complex) op basis van alleen brondata geaccepteerd krijgt bij een geldverstrekker, door gebruik te maken van een standaard. Er worden al flinke stappen gemaakt, maar er moet in 2024 nog een hoop gebeuren om die ambitie te realiseren.

De complexiteit van brondata zit volgens HDN niet in de techniek, maar in de veranderbereidheid. Daarom is er volgens HDN-bestuurder en tafelgast Jennifer op ’t Hoog meer aandacht en verbinding nodig om een keten brede veranderbereidheid op gang te brengen. Haar boodschap: “Beste geldverstrekker ga eens in gesprek met de adviseur en vraag wat die nodig heeft om brondata te gaan gebruiken en bestaande patronen te veranderen. Het is een wezenlijke verandering in hoe een adviseur een aanvraag doet.”

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow:

Intermediair smacht naar één marktstandaard

Ook tafelgast Gert Vasse, commercieel directeur Ockto, ziet in de adviseur de sleutel voor het succes van brondata. Vasse: “Je zult echter op dit moment maar intermediair zijn: 51 HDN gecertificeerde hypotheekaanbieders met ieder z’n eigen proces. Het is onmogelijk om al die verschillende processen bij aanbieders goed te kennen. Daarom wordt brondata door het merendeel van de intermediairs nog als iets extra’s ervaren naast het reguliere proces. Voor de zekerheid wordt aan de klant ook een geheel papieren dossier opgevraagd; want je weet bij aanvang van de gesprekken niet welk papier je wellicht allemaal nodig hebt bij de hypotheekaanvraag.” Aan de talkshowtafel vertelt hij ook waarom één marktstandaard voor het gebruik van brondata voor echt onafhankelijk advies gaat zorgen.

IBL zonder salarisstrook

Met het lanceren van de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) zonder salarisstrook zet Vista Hypotheken een eerste stap op het gebied van brondata. Een stap van formaat waarmee de geldverstrekker van hekkensluiter naar een speler in de voorhoede transformeert. Samen met Ockto gaat Vista volgend jaar namelijk nieuwe gebieden verkennen. Niet alleen voor zichzelf, maar om samen te leren, vertelt Van den Berg: “Laten we kennisdelen en elkaar verder helpen, want uiteindelijk is brondata een middel voor gemak voor zowel de klant, intermediair als geldverstrekker en in the end geen onderscheidend vermogen. We delen graag onze ervaringen met andere geldverstrekkers over waarom wij het verantwoord vinden om de salarisstrook los te laten.”

Weg met de werkgeversverklaring

De nieuwe werkgeversverklaring model 2024 van NHG roept veel vragen op in de markt. Daarom vraagt Carla Hidding, Manager Innovatie Aegon, zich af waarom er nog met een werkgeversverklaring wordt gewerkt als dat met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) niet nodig is. “IBL werkt sneller voor klant en adviseur en je kunt in het in heel veel gevallen inzetten. Uit onderzoek van Aegon/ASR blijkt namelijk dat er heel weinig aanvragen op de laatste euro’s inkomens afhangen (om de max hypotheek te kunnen krijgen).”

 

Kansen & Visies – De Talkshow
Dinsdag 19 december 2023

De hypotheek van de toekomst is 100% flexibel

Het thema van vandaag is de Woning- & Hypotheekmarkt. Aan de talkshowtafel ontvangen Dominique van der Heide Wijma en Alex Klein de volgende vier gasten:

  • Carla Muters, Voorzitter raad van bestuur NHG
  • Matthijs Hofstede, Directeur Hypotheken van de fusiecombinatie Aegon/a.s.r.
  • Turhan Özgüner, Directeur Intermediair bij ING Bank
  • Mario Menheere, Managing Director bij Stater

Het is volgens NHG-bestuursvoorzitter Carla Muters ‘absurd’ dat een hypotheek voor 10 – 30 jaar vaststaat, want een leven en inkomen staan niet ‘vast’. In Kansen & Visies – De Talkshow bepleit Muters dat hypotheken veel flexibeler moeten worden en meebewegen met iemands leven.

‘We willen de klant beschermen, maar slaan daar soms wat in door’

Dat meebewegen zou bijvoorbeeld een betaalpauze bij mantelzorg kunnen zijn. Technisch is dat volgens Mario Menheere van Stater mogelijk, maar zo’n 100% flexibele hypotheek vraagt wel om meerdere aanpassingen in de wet- en regelgeving en fiscaliteit. Muters: “Daarom is het belangrijk om als sector een blik ver vooruit in de toekomst te werpen en te kijken wat hiervoor nodig is. Ik heb zelf onlangs een nieuwe hypotheek afgesloten en dat ging vrijwel hetzelfde als 20 jaar geleden. Dat sterkt mij in het verlangen om dat samen met de sector beter te gaan doen”, aldus Muters, die een van de twee geldverstrekkers aan tafel direct meekrijgt in haar betoog voor de hypotheek van de toekomst.

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow: 

“We hebben met elkaar de opdracht om mee te bewegen met de maatschappij”, aldus Matthijs Hofstede, die aan de talkshowtafel vaststelt dat met de nieuwe leennormen een tweedeling dreigt te ontstaan, waarbij een deel van de klanten wel kan verduurzamen en een deel niet. Hij vraagt Carla Muters wat NHG hierin kan betekenen. Daarop worden aan tafel de contouren geschetst van een nieuw en duurzaam garantieproduct voor de kwetsbare huiseigenaar. Daarvoor moet wel eerst de complexiteitkloof tussen hypothecaire en consumptieve financiering worden gedicht, stelt Muters.

Directeur Intermediair bij ING Turhan Özgüner voegt toe dat duurzaamheid hand in hand gaat met financiële gezondheid. Het maatschappelijk belang van financieel advies is volgens hem té groot om dit alleen aan de aanschaf van een woning of verlenging van een hypotheek te koppelen. Özgüner: “In een hypotheekadvies wordt het fundament gelegd onder de financiële veerkracht van consumenten: een woonwens die haalbaar is en een hypotheek die nu en in de toekomst betaalbaar is. Ook staan steeds meer financieel adviseurs in het adviestraject stil bij het belang van verduurzaming: meer wooncomfort, goed voor de portemonnee, goed voor de waarde van het huis én ook nog eens goed voor onze planeet. Zo komen de op het oog gescheiden thema’s financiële gezondheid en een gezonde planeet samen in een financieel advies.”

 

Kansen & Visies – De Talkshow
Maandag 18 december 2023

Kwartaalbericht Woningmarkt

Vandaag alvast een teaser voordat we morgen officieel van start gaan. Aan de talkshowtafel spreken Dominique van der Heide Wijma en Alex Klein met Rabo-econoom Stefan Groot over de vorige week donderdag gepresenteerde woningmarktcijfers. Is dit het juiste moment om een woning te kopen?

Bekijk de InFinance Kansen & Visies – De Talkshow: