Aflossen wordt de norm

0

Gisteren kondigde Interbank aan alle lopende doorlopende kredieten op te zeggen. Daarmee volgt de kredietverlener naar eigen zeggen de roep vanuit de samenleving voor meer zicht op een schuldenvrije toekomst. Dat aflossen de nieuwe norm is, staat wat Hans Cohen, directeur Interbank, betreft als een paal boven water.

‘Ook de adviseur voelt het sentiment in de markt rondom lenen’

Het collectief opzeggen van alle doorlopende kredieten per 1 mei 2020 betekent voor klanten dat zij vanaf dat moment niet meer kunnen opnemen uit hun krediet. Zij hoeven het uitstaande saldo niet in één keer terug te betalen, maar gaan door met de maandoorlopenddelijkse aflossing van de openstaande schuld totdat het krediet volledig is afgelost. Een nieuw doorlopend krediet kon al langer niet meer worden aangevraagd bij Interbank.

Aflossen is de norm

Nieuwe inzichten hebben Interbank doen besluiten de focus te verleggen naar het aflossen van leningen. Deze inzichten zijn gebaseerd op beleid dat ook oor heeft voor wat er in de samenleving speelt. Cohen: “Wij willen een lerende organisatie zijn die meningen, standpunten en ontwikkelingen in de samenleving absorbeert. Hierin heeft Interbank ook in het afgelopen jaar opnieuw grote stappen gemaakt. Die samenleving denkt nu heel anders over lenen dan een aantal jaren geleden. Zicht hebben op een schuldenvrije toekomst wordt steeds belangrijker gevonden. Een doorlopend krediet past niet bij dit beeld. Maar ook intern zijn we er al langer van overtuigd dat het beter is om een keuze te maken voor de persoonlijke leningen met een duidelijke afloop. Ik ben ervan overtuigd dat aflossen de nieuwe norm is.”

Ga het gesprek aan

Het met Interbank samenwerkend intermediair is gisteren per mail geïnformeerd over het collectief opzeggen van de doorlopende kredieten, die het stopzetten van de opnamefaciliteit tot gevolg heeft. Rekening houdend met de opzegtermijn ontvangen de klanten met een doorlopend krediet uiterlijk op 29 februari een brief van Interbank met daarbij een flyer met informatie over opnames uit het krediet. Interbank doet geen mededelingen over om hoeveel klanten het gaat. De klantreactie op dit besluit wordt volgens Cohen ook mede bepaald door de rol die het intermediair op zich neemt.

Wij ondersteunen de adviseur in zijn adviesrol door de relevante data van de betreffende klanten met hen te delen.

Zelf heeft hij in de achterliggende periode met een kleine 50 grote intermediairkantoren contact gehad over dit onderwerp. Uit die gesprekken komt naar voren dat deze intermediairs al langer proactief het gesprek met hun klanten aangaan over lopende kredietfaciliteiten. “Net als bij Interbank voelt ook de adviseur het sentiment in de markt rondom lenen. De adviesbedrijven die ik heb bezocht zetten op dat vlak al grote stappen en spelen in op die veranderende behoeftes rondom kredietverlening.

Door dit onderwerp proactief op tafel te leggen is er veel te winnen voor de adviseur. Als je met klanten het gesprek aangaat over het doorlopend krediet en daarbij het opnamegedrag onder de aandacht brengt en de bestedingsdoelen die ze daarmee financieren, dan merk je dat dit de klant aan het denken zet. Zo blijkt het in veel gevallen een gewoonte te zijn geworden om met het doorlopend krediet tekorten in het huishouden te financieren. Na zo’n gesprek geven klanten vaak zelf al aan dit niet meer te willen.”

Advies is nodig

Cohen schat dan ook in dat de grootste groep klanten tevreden zal zijn met de nieuwe situatie waarin alleen nog wordt afgelost op de openstaande lening. Het klantdeel dat regelmatig opneemt is ook niet heel groot ten opzichte van de gehele portefeuille, voegt hij daar aan toe. Dat neemt niet weg dat binnen laatstgenoemde klantgroep zich ook klanten bevinden die de kredietfaciliteit gebruiken om bijvoorbeeld de cashflow op te vangen die ontstaat door freelance activiteiten. Cohen: “Voor hen heeft dit besluit wel degelijk gevolgen, daarvan zijn we ons ook terdege bewust. Voor die klanten speelt het intermediair een belangrijke rol. Wij ondersteunen de adviseur in zijn adviesrol door de relevante data van de betreffende klanten met hen te delen.”

Streep door renteverhogingen

Interbank kondigt eveneens aan de renteverhogingen die in oktober 2017 en april 2018 zijn doorgevoerd binnen de portefeuille doorlopend krediet terug te draaien. De te veel betaalde rente over die periode verrekent Interbank met de openstaande schuld. Een besluit dat volgens Cohen eveneens het resultaat is van een lerende organisatie. “Op basis van het zicht van vandaag zijn we tot de conclusie gekomen dat we toen een andere beslissing hadden moeten nemen. Daarom draaien we die besluiten met terugwerkende kracht terug.”

Het gaat door de bank genomen om een rentestijging met 0,3%. Klanten krijgen gemiddeld 100 euro terug. Voor een meerderheid van de klanten zal het gaan om een bedrag van rond de 70 euro.

Interbank zegt alle doorlopende kredieten op

 

 

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.