NVIA: ‘Verzuimkosten lopen spuigaten uit’

0

Werkgevers dreigen geconfronteerd te worden met een ‘extreme verhoging’ van ziekteverzuimkosten, als gevolg van een tekort aan bedrijfsartsen. De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) doet een oproep aan de politiek om maatregelen te treffen.

De NVIA krijgt diverse signalen vanuit haar achterban dat de kosten voor verzuimbegeleiding de spuigaten uitlopen. Een tekort aan bedrijfsartsen heeft een sterk prijsopdrijvend effect. Zo liggen er voorstellen voor 2019 voor een uurtarief van 175 euro per uur (excl. BTW).

Daar komt bij dat de politiek niet corrigerend optreedt richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). “Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun controlerende rol bij verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts krijgt hierdoor een onevenredig grote rol toebedeeld bij de verzuimaanpak. Terwijl er juist een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te zijn: werkgever en werknemer zijn volgens de wetgeving immers zelf verantwoordelijk voor de re-integratie”, aldus de NVIA.

Los van deze ontwikkeling bij bedrijfsartsen gaat het ziekteverzuim omhoog. Het CBS heeft berekend dat het verzuim gemiddeld is gestegen naar 4,9%. In 2017 lag dit nog onder de 4%. Deze toename zal voor verzekeraars reden zijn de premies voor verzuimverzekeringen voor komend jaar te gaan verhogen.

Dubbele kostenstijging

Het gevolg is dat bedrijven met een dubbele kostenstijging worden geconfronteerd. De vrees is dat voor veel werkgevers de verzuimverzekering inclusief arbobegeleiding een te grote kostenpost gaat worden.

Naast deze kosten is er nog altijd de roep om verlichting van de re-integratieverplichtingen in het tweede jaar (spoor 2). Bovendien is er de dreiging van een loonsanctie vanuit het UWV als de re-integratie onvoldoende is geweest.

Overleg

NVIA roept de overheid op om te komen tot verlichting van de kosten van verzuim en verzuimbegeleiding. Voorzitter Peter Abelskamp: “We zijn verheugd te vernemen dat, afgaande op de Miljoenennota, de regering voornemens is om de regels te verlichten voor kleine werkgevers. Om dit te bereiken zijn wij namens de inkomensadviseurs in overleg met vertegenwoordigers van het ministerie. NVIA-leden komen immers dagelijks bij de werkgevers over de vloer en voelen de problematiek haarfijn aan.”

Het thema van stijgende verzuimkosten zal inhoudelijk worden besproken tijdens het NVIA-seminar op 28 november.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.