De Hypotheker wil van Kifid duidelijkheid over invulling nazorg

0

De Hypotheker vindt dat de invulling van nazorg vanuit de zorgplicht rondom financiële producten, op dit moment te onduidelijk is. Door in beroep te gaan tegen de Kifid-uitspraak over nazorg bij ORV’s, hoopt de hypotheekketen voor de gehele branche meer duidelijkheid te krijgen rondom de invulling van de zorgplicht.

Die uitspraak geeft volgens De Hypotheker met name onvoldoende duidelijkheid over de praktische invulling van de nazorgverplichting. “Kifid geeft in haar uitspraak aan dat er een verplichting is tot het informeren van een klant over trends in de markt, waaronder een mogelijke lagere premie van de overlijdensrisicoverzekering, volgend uit artikel 4:20 Wft. Deze uitspraak heeft in de branche tot verwarring geleid. Als uitleg van de wet leidt tot discussie is het per definitie lastig om vast te stellen wat de klant mag verwachten en of een organisatie hier juiste invulling aan heeft gegeven. De Hypotheker vindt dit een onwenselijke situatie”, aldus Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker.

De zaak

In twee ORV-zaken oordeelde de Geschillencommissie van Kifid begin september opnieuw dat de betrokken financieel adviseurs hun klanten expliciet hadden moeten wijzen op de premiedalingen in de levensverzekeringsmarkt. Een van de zaken betreft een ORV die in april 2011 is afgesloten via De Hypotheker Emmeloord. Klant stelt in het najaar van 2018 de financieel adviseur aansprakelijk voor de gemiste premiebesparing, omdat zij hen niet tijdig hebben geïnformeerd over de sterke premieverlagingen van ORV’s.

Beperkte zorgplicht

De financieel adviseurs stelt echter noch wettelijk noch contractueel verplicht te zijn om zijn klanten te wijzen op premiewijzigingen bij een nieuwe ORV in het algemeen, nu de premie van de betreffende ORV niet verandert. Maar daar gaat de Geschillencommissie niet in mee.

Volgens de uitspraak die volgt wordt hiermee niet voldaan aan de beperkte zorgplicht. “Vanwege de ontwikkelingen in de levensverzekeringsmarkt mocht consument van hun adviseur een meer actieve houding verwachten. De adviseur had de consument expliciet moeten wijzen op de premieverlagingen van ORV’s in het algemeen. En ook de Wet op het financiële toezicht (Wft) verplicht financiële dienstverleners consumenten gedurende de looptijd van een overeenkomst te informeren. Immers, voor een adequate beoordeling van een ORV speelt niet alleen de premie van de betreffende ORV een rol, maar ook de premieontwikkelingen van ORV’s in het algemeen. Voor zover informatie over deze ontwikkelingen vervolgens leidt tot een adviesgesprek, is het redelijk dat de financieel adviseur voor zo’n gesprek advieskosten in rekening brengt.”

Belangrijke uitspraak

Kifid heeft op dit moment bijna honderd soortgelijke klachten in behandeling. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraken en in de eerdere uitspraak GC 2018-339 van mei 2018 uiteengezet. Hoewel de uitspraak (GC 2019-623) over de klacht tegen De Hypotheker Emmeloord bindend is, besloot de Geschillencommissie hier vanwege het belang van deze uitspraak vanaf te wijken. Zowel voor klager als de financiële dienstverlener was hierdoor toch beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.

Sterke positie

De Hypotheker heeft besloten gebruik te maken van deze bijzondere mogelijkheid tot hoger beroep, met de verwachting voor de branche meer duidelijkheid te creëren. Van den Akker: “Naar aanleiding van de uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid inzake tekortkoming van De Hypotheker en andere marktpartijen met betrekking tot nazorg op het gebied van een overlijdensrisicoverzekering, blijft de invulling van nazorg onduidelijk. We zijn van mening dat De Hypotheker vanuit haar rol en positie met dit hoger beroep een bijdrage kan leveren aan duidelijkheid over de invulling van nazorg”.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.