Schadevergoeding niet vanzelfsprekend bij dure ORV

0

In twee ORV-zaken heeft de Geschillencommissie van Kifid opnieuw geoordeeld dat de betrokken financieel adviseurs hun klanten expliciet hadden moeten wijzen op de premiedalingen in de levensverzekeringsmarkt. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen moet de klant wel eerst zijn daadwerkelijke schade kunnen aantonen.

In de ene zaak slaagt de consument daar niet in, maar in de andere zaak heeft de klant daadwerkelijk een nieuwe ORV afgesloten tegen een aanzienlijke lagere premie. De financieel adviseur moet van de Geschillencommissie aan deze klant de gemiste premiebesparing, naar schatting ruim 900 euro, vergoeden.

De zaak

De ene ORV is in april 2011 afgesloten via De Hypotheker Emmeloord. De verzekerde uitkering is 75.000 euro tegen een maandelijkse premie van 26,54 euro. De andere ORV is in december 2009 afgesloten via VLIEG Advies Groep. De verzekerde uitkering is 295.000 euro tegen een premie van 91,45 euro per maand. Beide klanten beklagen zich in het najaar van 2018 bij hun financieel adviseur. Zij stellen de financieel adviseurs aansprakelijk voor de gemiste premiebesparing, omdat zij hen niet tijdig hebben geïnformeerd over de sterke premieverlagingen van ORV’s. Volgens de financieel adviseurs zijn zij noch wettelijk noch contractueel verplicht om hun klanten te wijzen op premiewijzigingen bij een nieuwe ORV in het algemeen, nu de premie van de betreffende ORV niet verandert.

De Geschillencommissie

Een consument mag volgens de Geschillencommissie van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur verwachten dat deze de belangen van de verzekeringnemers in het oog houdt. “Dat brengt mee dat de verzekeringsadviseur verplicht is om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in portefeuille heeft. Een verplichting die gegeven de aard van de verzekering en de omvang van de provisie beperkt is. Maar vanwege de ontwikkelingen in de levensverzekeringsmarkt mochten consumenten van hun adviseur een meer actieve houding verwachten. De financiële adviseurs hadden deze consumenten expliciet moeten wijzen op de premieverlagingen van ORV’s in het algemeen. En ook de Wet op het financiële toezicht (Wft) verplicht financiële dienstverleners consumenten gedurende de looptijd van een overeenkomst te informeren. Immers, voor een adequate beoordeling van een ORV speelt niet alleen de premie van de betreffende ORV een rol, maar ook de premieontwikkelingen van ORV’s in het algemeen. Voor zover informatie over deze ontwikkelingen vervolgens leidt tot een adviesgesprek, is het redelijk dat de financieel adviseur voor zo’n gesprek advieskosten in rekening brengt.”

Schade

Voor de Geschillencommissie is hiermee in beide klachtzaken niet voldaan aan de beperkte zorgplicht. Het is vervolgens wel aan betrokken consumenten om aan te tonen dat zij als gevolg hiervan daadwerkelijk financiële schade hebben geleden.

De ene consument heeft geen actie ondernomen om zijn ORV aan te passen of over te sluiten sinds hij op de hoogte is van de premiedalingen ORV. “Omdat daarmee niet is aangetoond dat deze consument zijn ORV kon aanpassen of oversluiten tegen een lagere premie, is niet vast te stellen of deze consument daadwerkelijk schade heeft geleden. Daarom kan van een schadevergoeding door De Hypotheker Emmeloord geen sprake zijn”, aldus de Geschillencommissie. De uitspraak GC 2019-623 over de klacht tegen De Hypotheker Emmeloord is bindend.

De consument in de andere klachtzaak heeft wel daadwerkelijk schade geleden. Zodra hij bekend was met de premiedalingen ORV, is hij in actie gekomen en heeft een nieuwe ORV afgesloten tegen een aanzienlijk lagere premie. Omdat het moeilijk is vast te stellen op welk moment de consument zijn verzekering zou hebben overgesloten, als hij eerder was geïnformeerd, heeft de Geschillencommissie een schatting gemaakt van de totale gemiste premiebesparing. VLIEG Advies Groep moet ruim 900 euro aan de betrokken consument vergoeden. De uitspraak GC 2019-625 over de klacht tegen VLIEG Advies Groep is niet-bindend. Voor zowel de consument als de financiële dienstverlener is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.

Tientallen soortgelijke klachten

Kifid heeft op dit moment bijna honderd soortgelijke klachten in behandeling. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraken en in de eerdere uitspraak GC 2018-339 van mei 2018 uiteengezet.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.