Consumenten die nazorg negeren verliezen Kifid-zaak

0

De Geschillencommissie van Kifid heeft in een viertal zaken die betrekking hebben op beleggingsverzekeringen, Rabobank als verzekeringsadviseur in het gelijk gesteld. In alle vier deze klachtzaken waren klagers ontevreden over naleving van de zorgplicht en de informatieplicht.

De vier consumenten hebben ieder door middel van advisering en bemiddeling van de Rabobank als verzekeringsadviseur een beleggingsverzekering afgesloten. Het gaat in deze klachtzaken om het zogenoemde Cumulent Belastingvrij Kapitaal Plan, het Cumulent Totaal Plan en de OpMaat Verzekering. In deze beleggingsverzekeringen vindt kapitaalopbouw plaats op basis van beleggen. Daarnaast is het risico van overlijden voor de einddatum van de verzekering meeverzekerd.

Inmiddels hebben twee beleggingsverzekeringen op de einddatum geleid tot uitkering en twee beleggingsverzekeringen zijn voortijdig afgekocht.

Definitie zorgplicht

De Geschillencommissie oordeelt in deze klachtzaken dat de Rabobank heeft gedaan wat verwacht mag worden van een redelijk handelend en deskundig verzekeringsadviseur. Voor wat betreft de zorgplicht geeft de commissie daarbij een duidelijke omschrijving. “Het uitgangspunt is dat een tussenpersoon beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn klanten behartigt en dat hij zorgvuldig adviseert. Die zorgplicht geldt niet alleen bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook gedurende de looptijd. Krijgt een verzekeringstussenpersoon gedurende de looptijd van een verzekering kennis van zaken, die mogelijk vragen om aanpassing van de verzekering, dan mag de verzekeringstussenpersoon in beginsel niet stil blijven zitten. Immers, hij moet waken voor de belangen van zijn klanten, van wie hij verzekeringen in portefeuille heeft. Daar hoort ook bij dat de verzekeringstussenpersoon de verzekeringnemer tijdig wijst op mogelijke gevolgen van nieuwe feiten of ontwikkelingen voor de verzekering.”

In deze klachtzaken concludeert de Geschillencommissie dat de bank die zorgplicht niet heeft geschonden. Voor zover van toepassing zijn de consumenten geïnformeerd over belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving. Verder hebben zij jaarlijks waardeoverzichten ontvangen van de verzekeraar.

Afgezien van nazorg

De Geschillencommissie stelt vast dat klagers allemaal vooraf of bij het afsluiten van de beleggingsverzekering productinformatie hebben ontvangen, zoals een aanvraagformulier, een polis en de voorwaarden. Op grond van deze productinformatie hadden consumenten volgens de uitspraken kunnen en moeten weten dat zij een beleggingsverzekering afsloten en dat daaraan een beleggingsrisico was verbonden. De Geschillencommissie concludeert dan ook dat de bank niet tekort is geschoten in de advisering.

Ook de gezamenlijke klacht over het gebrek aan advisering krijgen klagers teruggekaatst. Kifid: “Twee van hen zijn gedurende de looptijd door de bank uitgenodigd voor een gesprek om na te gaan of de verzekering nog passend was. De betrokken consumenten hebben hier geen gebruik van gemaakt. Eventuele negatieve gevolgen zijn dan voor rekening van betrokken consument. Dat geldt ook voor de keuze van een consument om gedurende de looptijd de beleggingsmix aan te passen. Dat is uiteindelijk zijn eigen keuze. De gevolgen hiervan, zowel positief als negatief, komen in principe voor rekening van de consument.”

Geen schadevergoeding

In alle vier de uitspraken oordeelt de Geschillencommissie dat de bank in de hoedanigheid van verzekeringsadviseur heeft gedaan wat van hem verwacht mag worden. Er is geen sprake van schending van de zorg- en informatieplicht. Voor vergoeding van enige schade aan de consument bestaat volgens Kifid dan ook geen grond. De uitspraken GC 2020-230, GC 2020-231 en GC 2020-251 en GC 2020-261 over de klachten tegen Rabobank zijn bindend.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.