NVIA: ‘Twijfels om invulling MKB-verzuimontzorgverzekering’

0

De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) heeft de nodige reserves bij de invulling van de nieuwe MKB-verzuimontzorgverzekering. Deze maakt onderdeel uit van de plannen van minister Koolmees van Sociale Zaken rond de WIA en de loondoorbetaling bij ziekte.

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat er, speciaal voor MKB-werkgevers, vanaf 2020 een zogeheten MKB-verzuimontzorgverzekering komt. Voor ondernemers met zo’n verzekering zal de verzekeraar alle verzuimkosten vergoeden en tevens alle inspanningen tot re-integratie van de zieke werknemer verrichten. De verzuimontzorgverzekering moet MKB-bedrijven bovendien meer zekerheid bieden bij premie-aanpassingen, die gebaseerd zijn op het eigen verzuim in de onderneming.

Rol bedrijfsarts

Het tweede belangrijke onderdeel van de plannen is dat alle werkgevers meer grip krijgen op het ziekteverzuim. De bedrijfsarts krijgt een meer prominente rol. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen.

Concreet betekent dit voor werkgevers dat zij geen loonsanctie in het derde ziektejaar meer opgelegd kunnen krijgen, als zij het advies van de bedrijfsarts volledig hebben opgevolgd. Ook niet als sprake is van een meningsverschil tussen het UWV en de bedrijfsarts.

Reserves

De NVIA is verheugd te constateren dat er geen grote systeemwijzigingen komen. De loondoorbetalingsplicht blijft staan op twee jaar en de WIA blijft ongewijzigd. Hiermee is na jaren van veel wijzigingen een plan ingezet dat zich richt op stabiliteit van het systeem, waarbij de focus ligt op beheersing van het langdurige verzuim en beperken van arbeidsongeschiktheid.

NVIA-voorzitter Peter Abelskamp (foto): “Het is goed dat verzekeraars de regie krijgen en tevens de volledige kosten gaan dragen en verantwoordelijkheid gaan nemen. Onze reserves zitten in de invulling door verzekeraars op termijn. Gaat de MKB-ontzorgverzekering echt het hele pakket omvatten, inclusief WIA-hiaat en -excedent en eigen risico dragen? Of zit er in de afspraken toch zo veel ruimte om nu net niet datgene aan te bieden wat de minister voor ogen heeft en waar werkgevers op zitten te wachten?” De NVIA voert overleg met de inkomensverzekeraars over deze invulling.

Rol NVIA-adviseur

De NVIA kan zich verder goed vinden in het plan om in de verzuimbegeleiding meer aandacht te hebben voor de financiële gevolgen van de werknemer van het ziekteverzuim op lange termijn. Er ligt een belangrijke rol voor inkomensadviseurs om samen op te trekken met de casemanager.

Verder kan de NVIA-adviseur namens de werkgever een overzicht geven van de bestaande regelingen, zoals een WGA-aanvullingsverzekering of deelname aan een pensioenregeling.

Vanuit zorgplicht zal de inkomensadviseur het bestaan van de MKB–ontzorgpolis ook nadrukkelijk met werkgevers moeten bespreken. Dit geldt niet alleen voor werkgevers die al een verzuimverzekering hebben, maar ook voor bedrijven die dat nog niet hebben. “Immers, het oude verzekeringsaanbod voldeed wellicht niet, maar dit nieuwe product zou wel aan de behoeften kunnen voldoen.”

Uitwisseling informatie

Een laatste punt waar NVIA positief op reageert, betreft de wijzigingen rondom het uitwisselen van persoonlijke (gezondheids-)gegevens tussen werkgever, verzekeraar en adviseur. De wetgeving is op dit punt aangepast, waarmee bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) terug is in de communicatie.

Daarnaast mogen adviseurs WIA-informatie inzien. Dit is voor het adviseren en beheren van collectieve inkomensverzekeringen relevante informatie. Peter Abelskamp: “Deze wijziging van de SUWI-wet is door veel adviseurs over het hoofd gezien. Gelukkig heeft de politiek op dit punt doorgepakt en ruimte gegeven aan de private markt.”

Op 4 februari organiseert de NVIA, in samenwerking met Adfiz, voor leden en niet-leden een seminar onder de titel ‘Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?’.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.