‘Winstgevendheid verzekeraars onder druk’

0

Hoewel de winstgevendheid van de Nederlandse verzekeraars vorig jaar licht is toegenomen, blijft het nettoresultaat onder druk staan. Volgens KPMG dwingt dit de maatschappijen om fundamentele keuzes te maken.

KPMG maakte een analyse van de ontwikkeling van de Nederlandse verzekeringsmarkt. De verzekeringsmaatschappijen hebben vorig jaar hun bruto premie-inkomsten licht zien stijgen. De totale premie-inkomsten namen toe van 69,7 miljard euro in 2016 tot 70,2 miljard euro in 2017.

Ook de bruto-uitkeringen namen toe, van 75,2 miljard euro in 2016 tot 77,9 miljard euro in 2017. Het nettoresultaat van alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen steeg met 23%, van 2,8 miljard euro in 2016 tot 3,5 miljard euro in 2017.

Qua premie-inkomen was de zorgverzekeringsmarkt vorig jaar goed voor 62% van de totale bruto premie-inkomsten van de verzekeraars. Schade en leven nemen elk ongeveer 20% voor hun rekening. Tussen de verschillende segmenten bestaan grote verschillen met betrekking tot de kostenratio. Uitgaande van verhouding tussen de kosten en de totale bruto premie-inkomsten kent de schademarkt een ratio van 28%, de levensmarkt 14% en de zorgmarkt 4%.

“Als we kijken naar de verhouding tussen premie-inkomsten en bruto-uitkeringen, dan zien we dat de verzekeraars tot 2014 meer inkomsten genereerden dan zij aan claims moesten uitbetalen”, constateert Ton Reijns, partner en Insurance-expert bij KPMG. “Vanaf 2014 is het bedrag aan claims ieder jaar hoger dan het bedrag aan premie-inkomsten. Vooral in de levensmarkt nemen de uitkeringen toe, vorig jaar met 18%. En de premie-inkomsten blijven dalen.”

Consolidatieslag levensverzekeraars

Hoewel de winstgevendheid van de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen vorig jaar licht is toegenomen, verwacht Reijns dat het nettoresultaat onder druk zal blijven staan. “Als gevolg van de lage rente en dalende premie-inkomsten zien we met name bij levensverzekeraars een consolidatieslag. Ook de regeldruk die Solvency II met zich meebrengt leidt ertoe dat kleinere verzekeraars aansluiting zoeken bij grotere spelers. Bij de schadeverzekeraars zien we dat extreme weersituaties steeds meer invloed krijgen op het resultaat van schadeverzekeraars. Dit geldt zowel voor de frequentie als voor de financiële impact per gebeurtenis.”

De zorgverzekeraars boeken opnieuw een negatief resultaat. Reijns: “Dit hangt vooral samen met de beslissing van de zorgverzekeraars om een deel van hun reserves te gebruiken om de zorgpremie laag te houden. Het zal duidelijk zijn dat deze strategie niet kan worden voortgezet en dat de premies de komende jaren zullen stijgen. Als de zorgkosten blijven stijgen kan dit wel eens extra pijn gaan doen in de portemonnee van de polishouders.”

De opkomst van nieuwe spelers in de verzekeringsmarkt, met name op het gebied van InsurTech, vormt een bedreiging voor de sector. Maar steeds meer verzekeraars zien ook nieuwe kansen. “Om concurrerend te kunnen blijven is een adequate innovatiestrategie nodig met de noodzakelijke investeringen. Dat vraagt in het algemeen om samenwerking. Verzekeraars zullen dus duidelijke strategische keuzes moeten maken om onderscheidend te kunnen blijven en de winstgevendheid te kunnen verbeteren”, aldus Reijns.

Verantwoord gebruik kunstmatige intelligentie

Ook in de verzekeringssector doet kunstmatige intelligentie in toenemende mate zijn intrede. De verzekeringssector heeft volgens Reijns in dat kader echter te maken met een imagoprobleem. “En dat is het vertrouwen van het publiek. De inzet van AI in de sector vraagt dan ook om een specifieke benadering die een betrouwbaar gebruik van bijvoorbeeld algoritmen aantoonbaar maakt. De invloed van de verzekeringssector op de maatschappij is groot. Derhalve is de sector zwaar gereguleerd. Een gedegen controle op de naleving van alle wetten en regels bij het gebruik van kunstmatige intelligentie is derhalve essentieel voor de geloofwaardigheid van de sector in het algemeen en de bedrijven in het bijzonder.”

“Solidariteit vormt één van de basisprincipes. Eén van de risico’s die het gebruik van kunstmatige intelligentie met zich meebrengt, is dat bepaalde groepen in de samenleving worden uitgesloten. Door het inzetten van nieuwe technologieën kunnen de gezondheidsrisico’s die individuen lopen zeer nauwkeurig worden berekend. Dat brengt een risico met zich mee. Er bestaat weliswaar wetgeving die ervoor moet zorgen dat mensen niet worden uitgesloten door voorspellingen op basis van kunstmatige intelligentie. Maar niets weerhoudt verzekeraars om zich te richten op groepen mensen die aantoonbaar minder gezondheidsrisico’s lopen. Het is aan de bedrijven om hierin verantwoorde keuzes te maken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.