Adfiz: ‘Verzwaring geschiktheidseis belemmert instroom startende adviseurs’

1

In een voorgestelde aanpassing in de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt de geschiktheidseis voor een beleidsbepaler van een kleine financiële dienstverlener verzwaard. Volgens Adfiz belemmert deze wijziging de instroom van nieuwe startende adviseurs.

Dat blijkt uit de reactie van Adfiz op de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012. Deze beleidsregel verduidelijkt wat de toezichthouders AFM en DNB verstaan onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders intern relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. Marktpartijen konden tot 15 september reageren op de voorgestelde wijzigingen.

Naast HBO-opleiding ook werkervaring

Op dit moment kan een beleidsbepaler op grond van de huidige Beleidsregel geschiktheid 2012 als geschikt worden aangemerkt als hij of zij beschikt over een HBO-diploma van een voor de onderneming relevant opleiding. Deze mogelijkheid geldt voor de categorie ‘Kleine adviseurs, bemiddelaars en herverzekeraars’ (maximaal zes personen inclusief de beleidsbepaler). Voorgesteld wordt deze mogelijkheid te schrappen. In combinatie met een HBO-diploma (of hoger) wordt nu ook minimaal twee jaar relevante werkervaring geëist. De AFM acht het namelijk essentieel dat een startende financiële dienstverlener ook werkervaring heeft opgedaan na het behalen van het HBO-diploma.

Adfiz vindt het laten vervallen van deze geschiktheidseis om meerdere redenen vreemd. Ten eerste ziet de branchevereniging helemaal geen reden of aanleiding voor deze maatregel. “Wij vragen ons af welk probleem met deze aanzienlijke verzwaring moet worden opgelost”, schrijft directeur Enno Wiertsema.

Ten tweede belemmert de wijziging volgens de branchevereniging de instroom nieuwe startende adviseurs. Wiertsema: “Wanneer niet aangetoond is dat deze groep ernstige problemen oplevert in de kwaliteit van dienstverlening of integriteit van de bedrijfsvoering is het volstrekt buitenproportioneel om te verbieden dat je met een relevant HBO-diploma en in het bezit van de vereiste Wft-diploma’s een eigen adviesonderneming start, en daarmee hooggeschoolde professionals verplicht eerst twee jaar in loondienst te werken.”

Adfiz verzoekt de toezichthouders dan ook de wijziging niet door te voeren en een relevant HBO-diploma voor kleine ondernemingen te handhaven als een van de vereisten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.