Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek

0

Gisteren zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz de winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek bekend gemaakt. Er werden in Fort Voordorp bokalen uitgereikt in vier categorieën. Winnaars zijn a.s.r., Nationale-Nederlanden, Scildon en TAF. Daarnaast waren er nog een aantal speciale vermeldingen.

In totaal zijn er 45 initiatieven, verdeeld over 21 aanbieders, aangemeld voor het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek. De afgelopen weken zijn de jury’s bijeengekomen om de genomineerden vast te stellen en de winnaars aan te wijzen.

Categorie Ketenefficiency: TAF

Onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte waren in de categorie Ketenefficiency genomineerd: a.s.r. met Payroll Doenpensioen, BNP Paribas Cardif met Geautomatiseerde Garantiestelling en TAF met de Maatwerk ORV. De bokaal staat inmiddels bij TAF op kantoor.

De jury over de winnende Maatwerk ORV van TAF: “Het aanvraagproces voor klanten met een verhoogd medisch risico kan zeer impactvol zijn en voor hen is dan ook van evident belang dat het aanvraagproces efficiënt en doelgericht loopt. Met deze oplossing die in het belang is van alle partijen in het aanvraagproces, maar primair de klant, kan voortvarend worden gehandeld.

Het is mooi dat onnodige tussenschakels die wij helaas nog zo vaak zien in de verzekeringsketen hier worden geëlimineerd in het belang van de klant en de dienstverlening. Het gaat hier om een specifieke groep, namelijk klanten met een verhoogd medisch risico. Tegelijkertijd gaat het hier om een wezenlijk onderdeel van het aanvraagproces met een vernieuwende en unieke oplossing waarbij de ketenintegratie en de koppelingen die hiervoor gerealiseerd zijn direct voordeel bieden. De sector helpt hierdoor bij het toegankelijk houden van verzekeringsoplossingen voor mensen met een verhoogd medisch risico.”

Speciale vermelding voor NH1816

In deze categorie was er een speciale vermelding voor het Deltaplan PMB provinciaal van NH1816. Hiermee wil de verzekeraar mogelijk maken dat adviseurs in hun eigen assurantie-applicatie 100% van de essentiële polisinformatie in de door Nh1816 i.s.m. SIVI gedefinieerd PMB kunnen raadplegen, zonder dat de adviseur zelf zijn pakket hierop hoeft aan te passen c.q. in te richten. Hoewel het project nog niet volwassen is en de voordelen nog niet gematerialiseerd zijn is de jury van mening dat dit initiatief een voorbeeld is voor alle aanbieders in de provinciale keten en daadwerkelijk kan bijdragen aan ketenefficiency in de provinciale markt.

Categorie Klantbelang: Scildon

Onder leiding van juryvoorzitter Arjan Vliegenthart waren in de categorie Klantbelang genomineerd: Scildon met de Huurverzekering, a.s.r. met a.s.r. Vitality en De Goudse met de Reisapp. De bokaal staat inmiddels bij Scildon op kantoor.

De jury over de winnende Huurverzekering van Scildon: “De Jury prijst Scildon dat het oog heeft voor een belangrijke ‘vergeten groep’. Het initiatief verdient volgens de jury brede maatschappelijke aandacht in de huidige situatie waarin steeds meer mensen op (hoge) huren zijn aangewezen. Met de Huurverzekering geeft Scildon blijk van een echte inleving in de klant, gericht op het kunnen blijven betalen van de noodzakelijke huur. Hiermee krijgt de huurproblematiek (in geval van overlijden van een huurder) maatschappelijke aandacht die terecht en ook nodig is geworden. Tot nu toe lag de aandacht vooral op het kunnen blijven betalen van de woonlasten van kopers.

Voor de adviseur geeft het volop kansen om een hele nieuwe markt van particuliere huurdersklanten aan te boren. Verzekeringstechnisch is het product niet volledig nieuw; het vernieuwende is het gekozen segment (huurders) als specifieke doelgroep voor een relevant product. Scildon verdient met het centraal stellen van de huurdersklant de hoogste waardering in de categorie Klantbelang.”

Speciale vermelding voor De Goudse

In deze categorie was er een speciale vermelding voor de Reisapp van De Goudse. “De jury heeft waardering voor de nieuwe reisverzekering die via een app mogelijk maakt dat alleen premie verschuldigd is wanneer de klant daadwerkelijk risico loopt wanneer hij op reis is, doordat ze registreert wanneer de klant in het buitenland is en dan automatisch dekking biedt. Het product is nog erg nieuw, heeft zich daardoor nog niet breed in de praktijk kunnen bewijzen en is nog niet volledig uitgerold voor de hele adviessector, maar de jury vindt het een speciale vermelding waard.”

Categorie Duurzame ontwikkeling: a.s.r.

Onder leiding van juryvoorzitter Dick-Jan Abbringh waren in de categorie Duurzame ontwikkeling genomineerd: AnsvarIdéa met Ansvar Bewust, a.s.r. met Platform Duurzaam Wonen en de TVM Zero Emissie Verzekering. De bokaal staat inmiddels bij a.s.r. op kantoor.

De genomineerden hebben een pitch gedaan voor de voltallige Adfiz jury. “We hebben intensief gesproken over de drie genomineerden en in de basis zouden alle drie de inzendingen winnaar kunnen zijn, afhankelijk van de weging. Maar we hebben ook ons gevoel laten spreken en opvallend was dat we behoorlijk eensgezind waren over de nummer 1, 2 en 3. Op basis van deze pitches en de voorinformatie hebben we a.s.r. gekozen als winnaar, met een aanmoedigingsprijs voor AnsvarIdéa van Turien.

Met het Platform duurzaam wonen biedt a.s.r. klanten inzicht in verduurzamingsopties en de mogelijkheden om dit te financieren en verzekeren. In de uitwerking en aanpak is het platform een voorbeeld voor andere verzekeraars. En het platform moet ook worden ondersteund door passende producten. Dat heeft a.s.r. gedaan, en dat is een belangrijke factor geweest bij de keuze voor a.s.r.. Dit is voor zowel klant als intermediair waardevol.”

Categorie Verzekerbaarheid: Nationale-Nederlanden

Onder leiding van juryvoorzitter Jurjen Burghgraef waren in de categorie Verzekerbaarheid genomineerd: a.s.r. met de Langer mee AOV, Nationale-Nederlanden met de Dekking voor opruimen zonnepaneeldeeltjes en De Vereende met de RijbeterBox. De bokaal staat inmiddels bij Nationale-Nederlanden op kantoor.

Met de dekking voor het opruimen van zonnepaneeldeeltjes na een brand heeft Nationale-Nederlanden deze opruimkosten verzekerbaar gemaakt. Door de dekking gratis toe te voegen aan de milieuschadeverzekering beschikken alle klanten met een bestaande Milieuschadeverzekering automatisch over deze dekking. De jury: “De verduurzamingsuitdaging heeft tot een enorme vraag geleid naar zonnepanelen bij particulieren maar zeker ook bij zakelijke objecten. Afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom verzekerbaarheid van PV installaties en nog steeds vergt dat volop de aandacht. Een van de risico’s die bij brand kan optreden met grote gevolgen zijn de zonnepaneeldeeltjes die achterblijven in de wijde omgeving na een brand. Tot nog toe was er marktbreed onduidelijkheid over hoe om te gaan met die schade. NN heeft met de dekking die zij nu biedt daar een oplossing voor die een voorbeeld is voor andere aanbieders.

Speciale vermelding ook voor Nationale-Nederlanden

In deze categorie was er een speciale vermelding voor de Pilot recycling Nationale-Nederlanden. De jury heeft besloten dit initiatief een speciale vermelding te geven omdat het de potentie heeft een grote bijdrage te leveren aan de noodzakelijke verbetering van de verzekerbaarheid van de recycling-sector. “Er wordt specifiek gekeken naar het risicoprofiel. Daarbij is het voor succes cruciaal dat uiteindelijk sectorbreed goede dekking weer geboden wordt, zodat herwinning en hergebruik van grondstoffen beter mogelijk wordt gemaakt en verduurzaming daarmee gestimuleerd. Hoewel het vanwege de pilot fase nog niet de impact heeft om in de top 3 te komen, zou dit zeker in de toekomst wel kunnen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.