‘Uitvaartverzekering met keuzevrijheid bezorgt Monuta groter marktaandeel’

0

Het operationeel resultaat van Monuta over 2021 is uitgekomen op 7,4 miljoen euro. De kernactiviteiten Uitvaartzorg en Uitvaartverzekeringen hebben allebei een stijging van het resultaat laten zien ten opzichte van 2020. Uitvaartzorg kwam in 2021 1,1 miljoen euro hoger uit dan in 2020, uitvaartverzekeringen liet een stijging zien van 0,2 miljoen euro.

Quinten Fraai, directievoorzitter van de uitvaartverzekeraar: “2021 was ook een jaar van stijgende aandelenkoersen, geleidelijk oplopende rente, maar ook stijgende inflatie. Een verbeterde renteafdekking van onze portefeuille en gedetailleerde inschattingen van polishoudergedrag en de financiële consequenties daarvan hebben geleid tot een geringer kapitaalbeslag. Dat heeft een positieve invloed gehad op de solvabiliteitsratio. Per saldo is de SII-ratio van Monuta in 2021 toegenomen van 156 naar 165%.”

Bewogen jaar

“2021 was net als 2020 een bewogen jaar”, zegt Fraai bij de presentatie van de jaarcijfers. “De coronapandemie zorgde voor veel persoonlijk verdriet, een hoge werkdruk en grote uitdagingen binnen organisaties. Ook bij ons. Gelukkig kwam er in 2021 meer ruimte om een uitvaart een persoonlijk afscheid te laten zijn. Daarnaast heeft de unieke Monuta-uitvaartverzekering, gelanceerd in 2020, met keuzevrijheid en flexibele premie, meer klanten bereikt en gezorgd voor een groter marktaandeel.”

Strategische keuzes

Fraai: “Ook in 2021hebben we doorgepakt op de eerder gemaakte strategische keuzes. Er is verder geïnvesteerd in de vernieuwing van de uitvaartsystemen om daarmee de administratieve taken voor uitvaartverzorgers te verminderen en te vereenvoudigen. Zo kunnen zij zich richten op waar zij het allerbeste in zijn: persoonlijke begeleiding van nabestaanden voor een passend afscheid. Daarnaast hebben we een nieuwe merkcampagne gelanceerd: Open over afscheid. Een vernieuwde route die verder gaat dan Nederland bewust maken over afscheid. De vernieuwde campagnerichting helpt de uitvaartverzorger en verzekeraar mensen meer open te zijn over de dood. Hiermee borduren wevoort op onze missie: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. En vervullen we onze maatschappelijke rol. Verder lag de focus op de ontwikkeling van medewerkers. Zo zijn er diverse investeringen gedaan in de Monuta Academie.”

Uitvaarten financieel mogelijk maken

In 2021 groeide het aantal verzekerden bij Monuta met 8% en is de premie omzet 3% gestegen naar 206,3 miljoen euro. Fraai: “Het marktaandeel in nieuwe verzekeringen is gestegen naar 33%. Sinds 2020 heeft de Monuta-uitvaartzekering een flexibele premie en veel keuzevrijheid. Klanten geven terug dat ze dit fijn vinden. In totaal waren er eind 2021 meer dan 1,7 miljoen mensen verzekerd bij ons.

Uitvaartverzorging

In het voor- en najaar van 2021 waren er sterftepieken. Over heel 2021 was er daarom opnieuw sprake van oversterfte. Het aantal crematies verzorgd in Monuta-crematoria is meegestegen met die hogere sterfte. De drukte in uitvaarten verschilde door het jaar heen en was erg regioafhankelijk. Fraai: “In 2021 hebben we ruim 14.000 uitvaarten mogen verzorgen en bijna 10.000 crematies georganiseerd. Ondanks de hoge werkdruk is de waardering die opdrachtgevers hebben voor onze uitvaartverzorgers hoog. Zij geven hen gemiddeld een 9,2 voor hun steun en dienstverlening.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.