Stormachtig half jaar voor Achmea

0

De resultaten van Achmea over de eerste helft van dit jaar zijn sterk beïnvloed door de schadelast als gevolg van de zware januari stormen. De totale hieraan gerelateerde schadelast bedroeg 116 mln euro. Ondanks deze tegenvaller sloot het concern de boeken met een in zwart geschreven nettoresultaat van 133 mln euro.

Het resultaat verbeterde door een hogere premieomzet, verdere kostenbesparingen en hogere beleggingsopbrengsten. De solvabiliteit is verder toegenomen tot 191%. De bruto verdiende premies komen in het eerste halfjaar van 2018 uit op 17.448 mln euro (H1 2017: 16.947 mln euro). De hogere premieomzet komt voornamelijk uit de zorgactiviteiten in Nederland, met name uit de basiszorg.

De daling van het aantal arbeidsplaatsen in Nederland met bijna 300 FTE in het afgelopen halfjaar is het gevolg van verdere optimalisatie van processen en systemen.

Schade

Over het eerste halfjaar van 2018 bedroeg het operationeel resultaat schadeverzekeringen 12 mln euro negatief. Zonder de impact van de januari stormen zou dit resultaat zijn toegenomen tot 74 mln euro (H1 2017: 62 mln euro). Naast de stormen in januari 2018 was het aantal weergerelateerde schades hoger door vorst en hevige regenval in het voorjaar. Ook het aantal grote schades in het zakelijke segment waren hoger. De premieomzet uit schadeverzekeringen nam toe tot 1.573 mln euro (H1 2017: 1.540 mln euro). De gecombineerde ratio schadeverzekeringen bedraagt 99,1% over het eerste halfjaar van 2018.

Inkomen

Het resultaat op inkomensverzekeringen bedraagt 16 mln euro (H1 2017: 43 mln euro). De ontwikkeling van het resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere resultaten in individuele arbeidsongeschiktheids- en verzuimverzekeringen. De premieomzet uit inkomensverzekeringen komt uit op 492 mmln euro (H1 2017: 502 mln euro). De gecombineerde ratio inkomensverzekeringen komt uit op 92,3% (H1 2017: 83,7%).

Zorg

De bruto verdiende premies van de basis- en aanvullende zorgverzekeringen zijn gestegen naar 13.910 mln euro (H1 2017: 13.310 mln euro). De premieomzet vanuit de basiszorgverzekeringen bedraagt 12.589 mln euro (H1 2017: 11.987 mln euro). De hogere premieomzet is een gevolg van hogere premies en een hogere bijdrage vanuit het zorgverzekeringsfonds, wat vooral het gevolg is van (reguliere) zorgkostenstijging in Nederland. De premieomzet vanuit de aanvullende zorgverzekeringen is stabiel gebleven op 1.321 mln euro (H1 2017: 1.323 mln euro). Achmea heeft als marktleider een marktaandeel van 29,9%.

De gecombineerde ratio op de basiszorgverzekeringen bedraagt 99,5% (H1 2017: 100,5%). De gecombineerde ratio van de aanvullende zorgverzekeringen is in het eerste halfjaar van 2018 verbeterd tot 89,3% (H1 2017: 95,0%).

Het resultaat uit de zorgverzekeringsactiviteiten is toegenomen door een lager zorgverbruik dan verwacht. Dit voor zowel de basis als aanvullende verzekering. Het verlies op het tekenjaar 2018 op de basiszorgverzekeringen bleef grotendeels beperkt door de vrijval op de in de tweede helft van 2017 genomen verliesvoorziening voor de niet kostendekkende premiestelling 2018. Achmea wist in de achterliggende zes maanden de uitvoeringskosten verder te verlagen zonder – naar eigen zeggen – in te moeten boeten op de hoge kwaliteit van dienstverlening. Ook de integratie van De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis leidt nu al tot lagere kosten.

Pensioen

Het operationele resultaat Pensioen & Leven Nederland komt uit op 190 mln euro (H1 2017: 102 mln). Het hogere resultaat wordt veroorzaakt door hogere beleggingsresultaten, een beter technisch resultaat en lagere bedrijfskosten. De bruto verdiende premie Pensioen & Leven komt uit op 936 mln euro (H1 2017: 1.065 mln euro).

In het afgelopen halfjaar zijn de uitvoeringskosten verder gedaald. Het resultaat uit Oudedagsvoorzieningen Nederland komt uit op 10 mln euro (H1 2017: 4 mln). Die verbetering kwam voort uit een hogere rentemarge bij Achmea Bank en lagere kosten als gevolg van uitbesteding en daarbij de lagere opstartinvesteringen voor het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.