Slaagkans mkb-bedrijfsfinanciering varieert

0

De gemiddelde slagingskans van een aanvraag voor een externe bedrijfsfinanciering ligt voor de groep microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen) op 81% en voor middenbedrijven (50-250 werkzame personen) op 96%. Bij het grootbedrijf leidt 98% van de aanvragen tot een daadwerkelijke financiering.

Dat schrijft het CBS op basis van de tweede editie van de Financieringsmonitor. De onderliggende enquête – uitgezet onder bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen in de business economy – heeft betrekking op de periode juli 2018 tot juli 2019. De Financieringsmonitor wordt bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans van een financieringsaanvraag. De handel en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Bedrijven in deze bedrijfstakken kunnen financiers minder onderpand, en dus minder zekerheden bieden.

Financieringsbehoefte

Van het midden- en kleinbedrijf had 20% behoefte aan externe financiering in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen gaf nog 24% aan een financieringsbehoefte te hebben. Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 83% de mogelijkheden. Ruim twee derde van deze laatste groep doet vervolgens daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Hiervan kreeg 84% de financiering ook rond.

Opvallend daarbij is te vermelden dat vrouwelijke ondernemers met een financieringsbehoefte, er minder vaak in slagen in die behoefte te voorzien dan mannelijke ondernemers: 37% versus 52%. Voor deze analyse zijn twee jaargangen van de Financieringsmonitor gecombineerd. De uitkomsten hebben dus betrekking op de periode van juli 2017 tot juli 2019.

Vrouwelijke ondernemers verkennen de mogelijkheden minder vaak en doen ook minder vaak een aanvraag. Bijvoorbeeld omdat ze vaker dan mannelijke ondernemers op voorhand al verwachten de gezochte financiering niet te zullen krijgen of dat deze te duur zal zijn. Maar als bedrijven van vrouwelijke ondernemers uiteindelijk wel een externe financieringsaanvraag doen, hebben zij dezelfde slaagkans als mannelijke ondernemers, zo blijkt uit de enquête.

Meer geld nodig

Hoewel de financieringsbehoefte onder ondernemers is afgenomen, is het verlangde bedrag wel groter geworden. In het mkb in de business economy was het gewenste bedrag aan externe financiering tussen juli 2018 en juli 2019 in doorsnee 175.000 euro. Dat wil zeggen dat de helft een lager bedrag zocht en de andere helft een hoger bedrag. Een jaar eerder was dit 105.000 euro. Dit hangt volgens het CBS samen met een afname van de financieringsbehoefte, die het sterkst zichtbaar is bij de kleinste bedrijven.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.