‘Pensioenuitvoerders goed op weg met RPO’

0

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO), schrijft de AFM.

Tegelijkertijd constateert de toezichthouder in een verkenning dat op onderdelen ruimte is voor verbetering. Aan de hand van concrete voorbeelden maakt de AFM duidelijk hoe haar interpretatie is van de norm, en hoe die in de praktijk kan worden gebracht. “De inzichten uit het RPO ervaren bestuurders over het algemeen als waardevol. Wij vinden het daarbij wel belangrijk dat pensioenuitvoerders goed vastleggen waarom bepaalde keuzes in het onderzoek zijn gemaakt. En bij de opzet van het RPO is het van belang dat zij duidelijk maken hoe zij de uitkomsten gaan gebruiken.”

Wet toekomst pensioenen

Na de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is het voor pensioenuitvoerders verplicht om bij de vaststelling van de risicohouding van een premieregeling gebruik te maken van de uitkomsten van een risicopreferentieonderzoek. Op 9 februari 2023 is de voorlopige leidraad RPO gepubliceerd. Deze leidraad schetst een aantal randvoorwaarden waaraan een gedegen RPO volgens de AFM moet voldoen. In dit kader is de toezichthouder in oktober 2022 gestart met een verkennend onderzoek naar twaalf RPO’s, uitgevoerd door pensioenuitvoerders (allen pensioenfondsen) die hier al eerder mee aan de slag zijn gegaan.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.