Nieuwe jubelton minder vaak uitgedeeld

0

In 2017 werd de fiscaal vriendelijke ‘jubelton’ nieuw leven ingeblazen. Met 35.000 woonschenkingen in 2017 en 2018 wordt daar aanzienlijk minder gebruik van gemaakt dan in de eerste periode. Dit CBS-getal is voorlopig omdat de fiscale afwikkeling van een schenking drie jaar kan duren.

In 2013 en 2014 werd de extra verruimde vrijstelling van een ton voor een woonschenking voor het eerst geïntroduceerd als tijdelijke maatregel. Van deze vrijstellingsregeling werd destijds ruim 150.000 keer gebruik gemaakt. Sinds deze regeling vanaf 2017 opnieuw en blijvend van kracht is, wordt er minder vaak een beroep op gedaan. In 2017 werd bijna 24.000 keer gebruik gemaakt van de regeling en in 2018 ruim 10.000 keer. Het gemiddelde geschonken bedrag was 63.200 euro in 2017 en 61.500 euro in 2018. Een woonschenking van ouder op kind is volgens het CBS gemiddeld over beide jaren 10.000 euro hoger dan een woonschenking tussen overige relaties. De cijfers in dit bericht gaan enkel over schenkingen waarvoor aangifte bij de Belastingdienst is gedaan. Cijfers over de invloed van de huidige woningmarktcrisis op het gebruik van de jubelton zijn vanwege de lange fiscale afwikkeling nog niet te geven.

Bijna 1,5 miljard voor woning

In 2017 werd in totaal voor ruim 4,4 miljard euro bruto geschonken. Hiervan werd ruim 2,8 miljard euro geschonken onder de reguliere vrijstelling. Het grootste deel van dit bedrag kwam terecht bij de 45- tot 50-jarigen. Woonschenkingen onder de verruimde vrijstelling van een ton hadden een bruto waarde van bijna 1,5 miljard euro. Hiervan ging bijna 0,5 miljard naar de 25- tot 30-jarigen. Voor dit type schenking geldt sinds 2017 dat de ontvanger (of diens wettelijke partner) maximaal 40 jaar oud mag zijn. In 2013 en 2014 werd er geen leeftijdsbeperking aan deze vrijstellingsregeling gesteld. De ontvanger van deze woonschenking was in die jaren meestal een 40-plusser.

Bij woonschenkingen onder de verruimde vrijstelling van een ton is het aandeel schenkingen dat niet van ouder op kind gaat gestegen. In 2014 ging 11,4% van de woonschenkingen naar overige relaties, in 2017 was dat 16,2%.

Vaak geen ton

Geschonken wordt er doorgaans in afgeronde bedragen. Van de woonschenkingen onder de verruimde vrijstelling van een ton heeft bijna 30% precies de waarde van een ton. De helft had een waarde van 50.000 euro of minder. Het is sinds 2017 mogelijk om deze vrijstelling over drie opeenvolgende jaren te gebruiken. Vooralsnog ontving minder dan 2% van de ontvangers van een woonschenking in 2017 ook in 2018 een dergelijke schenking. Werd er al eerder een woonschenking onder een verruimde vrijstelling gedaan, dan mag er afhankelijk van het jaar van de schenking een aanvullende schenking worden gedaan. Er gelden hiervoor overgangsregelingen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.