Nederlanders EU-koploper digitale vaardigheden

0

De helft van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2019 meer dan basis digitale vaardigheden, tegen 33% gemiddeld in de EU. Daarmee behoort ons land tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software.

Samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoort Nederland tot de kopgroep van landen met het grootste aandeel inwoners met meer dan basis digitale vaardigheden. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS en andere EU-lidstaten. Het laagst is het aandeel inwoners met meer dan basis digitale vaardigheden in Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije (10-11%). Ook Italië, Griekenland en Polen scoren op dit punt veel lager (rond 20%) dan het EU-gemiddelde. De digitale vaardigheid van de Nederlandse bevolking was altijd al hoger dan gemiddeld in de Europese Unie.

Softwaregebruik scoort lager

Op het deelgebied ‘informatie’ was het aandeel Nederlanders in 2019 met meer dan basis digitale vaardigheden groter (89%) dan op de andere deelgebieden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld informatie opzoeken via internet maar ook om bestanden verplaatsen en foto’s opslaan in de cloud. Het EU-gemiddelde was hier 71%. Het deelgebied ‘software’ ligt wat lastiger voor veel Nederlanders en Europeanen. Op dit terrein beschikte 55% van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Het EU-gemiddelde was 41%. Dit deelgebied omvat onder andere het gebruik van kantoorsoftware zoals programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook zelf computerprogramma’s schrijven in een programmeertaal behoort tot dit deelgebied.

Op het deelgebied ‘communicatie’ (zoals e-mailen, bellen via internet en sociale netwerken gebruiken) en ‘computers/online diensten’ had vorig jaar respectievelijk 83% en 81% van de Nederlanders vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Het EU-gemiddelde was 67% voor ‘communicatie’ en 59% voor ‘computers/online diensten’.

Vaardigheden naar leeftijd

Wat mensen kunnen met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en opleiding. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan basis digitale vaardigheden bij jongeren ruim vier keer zo groot als bij ouderen. Van de jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar had 78% meer dan basis digitale vaardigheden. Onder ouderen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar was dit in 2019 aandeel 18%.

Van de hoogopgeleiden had 68% digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder de laagopgeleiden (30%). De verschillen in digitale vaardigheden tussen mannen en vrouwen zijn kleiner. Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 54%, tegen 45% onder de vrouwen.

Vergelijking EU-onderzoeken

Het CBS-onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ werd in 2019 onder 4.800 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 16 tot 75 jaar gehouden. Alle EU-landen passen dezelfde onderzoeksmethode toe, waardoor uitkomsten van Nederland Europees vergelijkbaar zijn.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.