Navigatiemetafoor toont toekomstig ouderdomspensioen

0

Vanaf 30 september zal een navigatiemetafoor deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht geven in hun toekomstig ouderdomspensioen. Een afbeelding van de navigatiemetafoor laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario.

Deelnemers zien daardoor duidelijker de risico’s rondom hun ouderdomspensioen. Zo zien zij bijvoorbeeld wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn. De navigatiemetafoor krijgt een herkenbare plek op Mijnpensioenoverzicht.nl en wordt getoond in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioenuitvoerders mogen de navigatiemetafoor overigens ook in andere communicatiemiddelen gebruiken.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op Mijnpensioenoverzicht.nl zullen vanaf 30 september 2019 de AOW en de aanvullende ouderdomspensioenen opgeteld zichtbaar zijn in één navigatiemetafoor. In de netto maandbedragen bij de navigatiemetafoor is rekening gehouden met het koopkrachtrisico; de bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

Uniform Pensioenoverzicht

De navigatiemetafoor wordt ook op het UPO opgenomen. Deze afbeelding zal bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weergeven in de drie scenario’s. Deze bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Op het UPO kunnen de teksten bij de bedragen van de navigatiemetafoor afwijken van de metafoor op Mijnpensioenoverzicht.nl. Het eerste UPO waarin deze afbeelding wordt gebruikt is het UPO van 2020.

Informatie duiden

De Pensioenfederatie heeft Adfiz uitgenodigd voor een bijeenkomst met nadere uitleg over hoe je deze informatie in de praktijk kunt gebruiken. De Adfiz-commissies Pensioen en Financiële Planning brengen een bezoek aan de nog te houden bijeenkomst.

Voorwaarden gepubliceerd

Het gebruik van de navigatiemetafoor is vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Daarin staat ook aan welke voorwaarden de navigatiemetafoor moet voldoen. De AFM heeft onderstaand voorbeeld van een navigatiemetafoor op haar website geplaatst.

Het in december gepubliceerde besluit biedt pensioenuitvoerders de mogelijkheid om de vormgeving van de navigatiemetafoor verder te ontwikkelen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.