Maatschappelijk debat zet zorgverzekeraars klem

0

Zorgverzekeraars ervaren maatschappelijke en politieke druk om winsten zoveel mogelijk terug te geven in de vorm van premieverlagingen. Geen goede ontwikkeling zegt Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat onderzoek heeft gedaan naar toetredings- en groeidrempels op de zorgverzekeringsmarkt.

Kapitaalregulering zou volgens Henk Don, bestuurder ACM, juist hand in hand moeten gaan met de vrijheid voor zorgverzekeraars om zelf te bepalen hoe zij hun winst inzetten. “Enerzijds zien we dat zorgverzekeraars aan strikte kapitaaleisen moeten voldoen. Anderzijds worden de mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen beperkt omdat zorgverzekeraars weinig ruimte krijgen om te bepalen hoe zij hun winst inzetten. Meer vrijheid om zelf te bepalen hoe de winst wordt ingezet zou de concurrentie op deze markt ten goede komen en daar profiteren verzekerden en patiënten van.”

Investeren in de zorg

Door winsten terug te geven in de vorm van een premieverlaging kan kapitaal niet worden vergroot blijven investeringen in de ontwikkeling van betere zorg uit. Het initiatiefwetsvoorstel dat vanaf 1 januari 2018 ‘alle zorgverzekeraars onder alle omstandigheden’ moet verbieden om winst uit te keren maakt aantrekken van kapitaal nog moeilijker, concludeert ACM. “Een kapitaalverschaffer wil immers een redelijke vergoeding op zijn geïnvesteerde vermogen ontvangen. Krijgt hij die niet, dan zal hij niet in de Nederlandse zorgsector investeren.”

Meerdere drempels

De ACM heeft een onderzoek uitgevoerd naar toetredings- en groeidrempels op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. Drempels die effectieve concurrentie tussen zorgverzekeraars in de weg staat en hen dus niet voldoende stimuleert om betere en goedkopere zorg in te kopen. Uit het onderzoek blijkt nu dat hoge kapitaaleisen en de beperkte mogelijkheden voor zorgverzekeraars om hieraan te voldoen een belangrijke drempel vormen.

Concurrentie is niet het doel

De ACM concludeerde vorig jaar al dat de concurrentie tussen zorgverzekeraars niet optimaal is. Een belangrijke reden voor deze conclusie is het bestaan van hoge toetredings- en groeidrempels. Behalve dat zorgverzekeraars moeten voldoen aan strenge Europese kapitaaleisen zijn dat het verkrijgen van een vergunning en reguleringsonzekerheid. Concurrentie is echter geen doel op zich, zegt ACM. “Het is een middel om de doelstellingen van het huidige stelsel te vergroten: toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid.”

Negatieve uitwerking Solvency II

Zorgverzekeraars moeten voldoen aan Europese kapitaaleisen (Solvency II). De ACM constateert dat deze eisen negatieve gevolgen hebben voor concurrentie en vraagt zich af of hier voldoende rekening mee is gehouden. In het rapport schrijft ACM dat meer onderzoek naar de hoogte en maatvoering van kapitaalregulering wenselijk is.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.