Klant wint geschil over toegepaste hypotheekrentelijst

0

Nadat een consument extra heeft afgelost, valt de hypotheek in een lagere tariefklasse. Het rentevoordeel is echter minder dan verwacht en er volgt een discussie met geldverstrekker Lloyds Bank over de juistheid van de toegepaste hypotheekrentelijst. De discussie eindigt bij Kifid.

In de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor deze hypotheek staat onder het kopje ‘Meedalen met de rente’ dat als op de passeerdatum van de hypotheek de rente voor soortgelijke, nieuwe leningen bij deze bank lager is dan de rente in het hypotheekaanbod, dit lagere rentepercentage dan zal gelden. De hypotheek is op 8 juli 2019 bij de notaris gepasseerd. Enkele dagen ervoor, op 5 juli 2019, heeft de bank een nieuwe rentelijst gepubliceerd. In deze lijst zijn de voor deze consument van toepassing zijnde rentetarieven gelijk aan de rentetarieven in de oude rentelijst, die de bank heeft gebruikt voor het hypotheekaanbod. Het renteaanbod op basis van de oude rentelijst blijft daarmee in stand.

De extra aflossing wordt enige maanden na het passeren van de hypotheek gedaan. Consument lost dan 28.000 euro af, in de verwachting dat de rente vanwege de lagere tariefklasse met 0.3% zal dalen. Daarbij gaat consument uit van de (nieuwe) rentelijst zoals de bank die heeft gepubliceerd enkele dagen voor het passeren van zijn hypotheek bij de notaris. De bank gebruikt voor het lagere rentetarief echter de (oude) rentelijst zoals die ten tijde van het hypotheekaanbod gold en past de rente aan met slechts 0,1%.

Het geschil

In deze klachtzaak wordt wat er in de voorwaarden staat over het meedalen met de rente in de periode tussen hypotheekaanbod en de passeerdatum van de hypotheek door de consument anders uitgelegd dan door de bank. Een objectieve uitleg van de passsage ‘Meedalen met de rente’ in deze voorwaarden betekent volgens de Geschillencommissie dat het begrip rente niet alleen slaat op het in rekening gebrachte rentetarief. De consument mag ervan uitgaan dat met ‘rente’ de systematiek voor rentebepaling wordt bedoeld, zo blijkt uit de uitspraak.

Leemte in de voorwaarden

De Geschillencommissie stelt eveneens vast dat in de algemene voorwaarden niets wordt gezegd over de situatie die zich hier voordoet, waarbij de rente voor een vergelijkbare hypotheek op de passeerdatum gelijk is aan de rente in het hypotheekaanbod. Op basis van de algemene voorwaarden is dus niet zonder meer bepaald welke rentelijst geldt indien er sprake is van aanpassing van de rentelijst. Op dit punt is er volgens de commissie een leemte in de voorwaarden en mag de consument in de gegeven omstandigheden erop vertrouwen dat de tarieflijst die gold op de passeerdatum van de hypotheek van toepassing is op zijn hypotheek. Lloyds Bank dient daarom het rentetarief met 0.2% te verlagen en de te veel betaalde rente aan de consument te vergoeden.

Uitspraak GC 2021-0074 is bindend.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.