Kifid nuanceert term ‘alle kosten’

0

Een consument constateert na 28 jaar dat een groot deel van de premie voor zijn Waerdye Levensverzekering op gaat aan kosten. Kifid stelt daarop vast dat a.s.r. alleen de bij aanvang afgesproken kosten in rekening had mogen brengen, voor de overige kosten bestond geen wilsovereenstemming.

A.s.r. moet van de Geschillencommissie van Kifid de eindwaarde de beleggingsverzekering, die op 1 september 2019 afliep, opnieuw berekenen. De Waerdye Levensverzekering werd op 1 september 1991 bij a.s.r. afgesloten als onderdeel van het Waerdye-Hypotheekplan. Naast kapitaalopbouw op basis van beleggen is in deze beleggingsverzekering ook het overlijdensrisico gedekt. Doelstelling van consument: de eindwaarde van de beleggingsverzekering in de hypotheek storten.

Hij beklaagt zich drie jaar voor het aflopen van de polis bij Kifid over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten. De klacht is vervolgens aangehouden in afwachting van een aantal uitspraken van de Commissie van Beroep Kifid (CvB) in min of meer vergelijkbare zaken over beleggingsverzekeringen. Die uitspraken zijn inmiddels gedaan. Hierop komt de Geschillencommissie van Kifid in deze zaak tot de bindende conclusie dat a.s.r. aan deze consument, naast de fondsbeheerkosten (TER), alleen de afgesproken kosten in rekening had mogen brengen. Over andere dan de genoemde kosten bestond volgens de uitspraak bij het aangaan van de beleggingsverzekering geen wilsovereenstemming.

Informatieplicht

Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering was de verzekeraar nog niet verplicht om consumenten te informeren over fondsbeheerkosten die derden in rekening zouden brengen. Ook bestond er in 1991 nog geen wettelijke verplichting voor de verzekeraar om de consument te informeren over wat het effect kan zijn van in rekening te brengen kosten op het eindkapitaal. De Europese (Derde Levens)richtlijn is pas in 1994 opgenomen in de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers. Voor de in 1991 afgesloten beleggingsverzekering beroept de consument zich tevergeefs op deze Europese richtlijn.

Geen wilsovereenstemming

De klacht laat zich volgens de commissie niet oplossen door alleen te kijken naar de informatieplicht. Ook van belang is de vraag wat consument en verzekeraar over het in rekening brengen van kosten zijn overeengekomen, aldus de Geschillencommissie. “Een vermelding in de offerte dat ‘alle kosten’ in het voorbeeldkapitaal zijn verrekend, betekent nog niet dat de verzekeraar ervan mag uitgaan dat een consument door het tekenen van de offerte ook instemt met het in rekening brengen van andere kosten dan die in de offerte, de polis en de verzekeringsvoorwaarden zijn vermeld. Redelijkerwijs kun je van een consument niet verwachten dat deze naast de wel genoemde kosten ook nog rekening moet houden met niet genoemde kostensoorten.”

Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur

Volgens de verstrekte productdocumentatie voor deze beleggingsverzekering wordt de premie gebruikt voor ‘opbouw uitkering bij leven’, een ‘eventuele uitkering bij overlijden’ en voor ‘kosten verzekeraar’. In de productdocumentatie wordt verder alleen gesproken over kosten voor beheer en administratie. Over andere dan de genoemde kostensoorten bestaat volgens de commissie geen wilsovereenstemming tussen consument en verzekeraar. “Dat zijn in ieder geval de ‘kosten bemiddeling verzekeringsadviseur’ zoals vermeld op de verstrekte waarde-overzichten. Deze kosten zijn in de productdocumentatie niet te vinden en niet is gebleken dat de consument met deze kosten heeft ingestemd. Deze kosten heeft de verzekeraar daarom ten onrechte in rekening gebracht.”

De kosten bemiddeling verzekeringsadviseur moet a.s.r. in de nieuwe berekening dus buiten beschouwing laten. Voor zover de consument met het eerder uitgekeerde bedrag voor compensatie al is gecompenseerd voor niet genoemde kosten, mag de verzekeraar dat in mindering brengen.

Volledige uitspraak GC 2019-794

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.