‘Herstel weeffouten in provisieverbod’

0

Ruim driekwart van de consumenten wenst de vrijheid te hebben om de kosten van advies te betalen via een directe beloning dan wel via een transparante opslag op de premie, gespreid over (een deel van) de looptijd van het financieel product.

Dat is een van de conclusies van het onderzoek dat GfK, mede in opdracht van Legal & General, heeft gedaan. In de periode najaar 2013 tot en met 2015 heeft het onderzoeksbureau vier onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van het verbod op provisie. Het onderzoek vond plaats onder zowel financieel adviseurs als Nederlandse consumenten die zich recent hebben georiënteerd op een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering en/of hun pensioen.

Onwenselijk

Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General: “Wij delen het centrale uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan het verbod op provisie, namelijk dat het onwenselijk is dat aanbieders het advies aan de klant op oneigenlijke manier trachten te sturen. Sturing zou in dit kader vooral beperkt moeten blijven tot een voortdurende inspanning om de kwaliteit van de eigen producten en processen zo optimaal mogelijk te laten zijn.”

“Het verbod op provisie heeft ontegenzeggelijk een aantal positieve gevolgen gehad, maar ook onbedoeld een aantal negatieve effecten”, zegt Dolders. “Legal & General pleit ervoor, dat tijdens de komende evaluatie zonder vooringenomenheid wordt onderzocht op welke punten het huidige verbod op provisie mogelijk aanpassingen behoeft.”

Onderzoeksresultaten

Enkele opvallende resultaten uit de onderzoeken zijn volgens Dolders:

  • De consument ziet steeds meer het belang van onafhankelijk financieel advies.
  • De consument heeft meer moeite met het betalen voor financieel advies bij een bank/ verzekeraar dan bij een onafhankelijk financieel adviseur.
  • Door het intermediair wordt het wettelijk beoogde level playing field in de praktijk niet als zodanig ervaren.
  • De kosten van financieel advies worden over het algemeen door de consument als te hoog ervaren.
  • Een groot deel van de consumenten zet de adviesvraag niet door, nadat zij zich op de kosten van advies hebben georiënteerd.
  • Ruim driekwart van de consumenten wenst de vrijheid te hebben om de kosten van advies te betalen via een directe beloning dan wel via een transparante opslag op de premie, gespreid over (een deel van) de looptijd van het financieel product.

Aanpassing verbod

Dolders: “Legal & General is voorstander van aanpassing van het verbod op provisie in die zin, dat consumenten de keuze krijgen om de kosten van advies direct te betalen, dan wel te kiezen voor een transparante en gemaximeerde opslag op de premie. De combinatie van transparantie en maximering door middel van de eerder ingevoerde (inducement) bepaling moet voorkomen, dat er onevenredig hoge advies- en bemiddelingsvergoedingen in rekening worden gebracht.”

“Ik vind het van groot maatschappelijk belang dat onafhankelijk financieel advies voor iedereen toegankelijk blijft”, aldus Dolders. “Er wordt wel eens beweerd dat consumenten uit lagere inkomensgroepen maar in zeer beperkte mate te maken hebben met complexe financiële producten en dus geen hinder ondervinden van het feit dat zij voor advies over deze producten direct moeten betalen. Dit vind ik echt een miskenning van de werkelijkheid. Wanneer ik kijk naar het recente rapport van de AFM over de grote groepen consumenten met een gebrek aan inzicht in de eigen pensioensituatie, dan blijkt juist daaruit dat onder de kwetsbare groepen van arbeidsongeschikten, gescheiden mensen, zzp’ers, werklozen en mensen die regelmatig van baan zijn gewisseld het hoogste percentage mensen te vinden is met een groot pensioentekort.”

Kwestie van beschaving

“Ik vind het een kwestie van beschaving dat ook mensen in een kwetsbare positie toegang houden tot onafhankelijk financieel advies”, is hij van mening. “Deze toegang mag niet afhankelijk zijn van de liquiditeiten die een klant op bepaalde momenten in zijn/haar leven ter beschikking heeft. Ik hoop oprecht dat alle partijen die bij de komende evaluatie van het verbod op provisie betrokken zijn, onbevooroordeeld zullen kijken naar welk goeds het verbod ons heeft gebracht. Ook hoop ik dat zij bereid zijn oog te hebben voor de weeffouten die in dit verbod zijn geslopen. Die weeffouten kunnen makkelijk worden hersteld door keuzevrijheid te geven bij de wijze van financiering van het advies.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.