‘Geef adviseur vermogen meer bevoegdheden’

1

Een uitspraak van Dik van Velzen (Nibe-SVV) doet Theo Krins (Scildon) in de pen klimmen om meer bevoegdheden voor de adviseur vermogen te bepleiten. Dit omdat wetgeving naar zijn overtuiging moet aansluiten bij een maatschappelijke behoefte en deze ondersteunen.

‘Wetgeving schrijven is niet hetzelfde als een potje tekst verklaren’

Auteur: Theo Krins, Manager Vermogensadvies bij Scildon

Onlangs vermeldde am:web een uitspraak van Dik van Velzen (Nibe-SVV) over de bevoegdheid van een adviseur vermogen om al dan niet te mogen adviseren over de aankoop van een pensioenuitkering. De opmerking van Van Velzen gaat over de vraag of het Ministerie zijn zaakjes qua wetgevingstechniek op orde heeft. Nu het opnieuw niet goed lijkt te gaan; durf ik daar wel een antwoord op te geven. Maar, veel interessanter is wat mij betreft de vraag of deze wijziging eigenlijk wel tot een gewenst resultaat leidt.

Krijgt het Ministerie zijn zin en wordt het gaatje in de Wft gedicht, dan is de eindsituatie dat alleen een bemiddelaar met een vergunning Pensioen in direct ingaande pensioenen mag bemiddelen.

Kijken we naar de voorkant van het pensioentraject: informeren werkgever, bepalen liquiditeitsbeslag en bepalen invloed op werkkapitaal, dan zijn dit onderwerpen waarvan we kunnen zeggen dat hier een pensioenspecialist mee aan de slag moet. Maar hoe zit het met aankopen van een direct ingaand pensioen?

Klantbelang

Als we nadenken over taken en bevoegdheden moet het volgens mij vooral ook gaan om klantbelang en in het verlengde daarvan het belang van de adviseurs. In dat licht zou het buitengewoon jammer zijn als de wetgever er inderdaad voor gaat zorgen dat een pensioenvergunning nodig is om een individuele consument te mogen adviseren bij het aankopen van een pensioen. Het is naar mijn mening niet uit te leggen dat een ‘adviseur vermogen’ wel zou mogen adviseren bij lijfrente-expiraties en niet bij een expiratie van pensioen. Een pleidooi om de bevoegdheid bij de adviseur vermogen neer te leggen zou een stuk logischer en wenselijker zijn.

Waarom bevoegdheid bij adviseur vermogen?

Daarvoor zijn een aantal redenen:

 • Wil je een goed advies kunnen geven bij expiratie dan zul je een goede analyse moeten maken conform art 4.23. Welke financiële middelen zijn er beschikbaar? Lijfrente? Netto kapitaal? Omvang te verwachten nalatenschap? Hiaat in pensioenopbouw? Wat zijn de individuele wensen qua inkomen nu en later? Wat vindt de partner ervan?
  Allemaal vraagstukken die bij uitstek het werk zijn van de adviseur vermogen!
 • De adviseur vermogen kent de klant vaak al en heeft een dossier waarin veel antwoorden op genoemde vragen staan. De adviseur vermogen werkt samen met zijn klant naar diens ‘pensionering’ toe en zal dus relatief weinig tijd kwijt zijn voor een goed advies bij expiratie van het pensioen.
 • Pensioenadviseurs zijn gericht op werkgevers. Het is niet hun (primaire) taak om individuele werknemers te adviseren zoals hierboven beschreven. Zij kennen ook de historie van de klant minder en vaak zelfs niet; waardoor zij vanaf nul moeten beginnen met hun inventarisatie en advies.
  Dat betekent veel tijd en dus veel kosten voor de consument. Dat laatste zeker als je je realiseert dat een pensioenadviseur doorgaans een hoger tarief rekent dan een particulier adviseur.
 • De klant wordt niet ‘opgescheept’ met twee adviseurs.
 • Pensioenadviseurs willen vaak helemaal geen individueel advies geven aan de pensioengerechtigde.
 • En van heel praktische aard: Er zijn gewoonweg te weinig pensioenadviseurs om alle aankomende pensionado’s te kunnen helpen.

Samenvattend

De heer Van Velzen geeft terecht aan dat de wetgever zijn zaakjes niet op orde heeft en geeft de wetgever zelfs een tekstvoorstel om ervoor te zorgen dat een adviseur vermogen niet in een direct ingaand pensioen mag bemiddelen. Juridisch is het hiermee allemaal netjes afgehecht. Eind goed al goed? Nee dus!

Wetgeving schrijven is niet hetzelfde als een potje tekst verklaren. Wetgeving moet naar mijn overtuiging aansluiten bij een maatschappelijke behoefte en deze ondersteunen. En daarom zie ik- ook als het om direct ingaand pensioen gaat- een rol weggelegd voor de adviseur vermogen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Theo Krins

Theo Krins is Manager Vermogensadvies bij Scildon

 • Herman Deijk

  Beste Theo, Je gaat nogal kort door de bocht… ,
  ‘Pensioenadviseurs zijn gericht op werkgevers. Het is niet hun (primaire) taak om individuele werknemers te adviseren zoals hierboven beschreven. Zij kennen ook de historie van de klant minder en vaak zelfs niet; waardoor zij vanaf nul moeten beginnen met hun inventarisatie en advies.
  Dat betekent veel tijd en dus veel kosten voor de consument. Dat laatste zeker als je je realiseert dat een pensioenadviseur doorgaans een hoger tarief rekent dan een particulier adviseur.
  ..
  Pensioenadviseurs willen vaak helemaal geen individueel advies geven aan de pensioengerechtigde.’

  Ik ken een pensioenadviseur die wel degelijk ook gericht is op werknemers, inzicht geeft in de algehele financiële positie van een particulier/werknemer en graag bereid is om individueel advies te geven aan de pensioengerechtigde….

  Waarop baseer je overigens dat de vermogensadviseur niet op nul hoeft te beginnen? Een (eerste) inventarisatie is sowieso nodig…. Is de vermogensadviseur ook op de hoogte over de keuzeproblematiek mbt vervroeging/uitstel pensioen, uitruil partnerpensioen, keuzes mbt tot hoog/laag, doorbeleggen??

  Ik heb er geen bezwaar tegen dat de vermogensadviseur OOK over expirerend pensioen zou mogen adviseren, zolang hij/zij maar weet waar hij/zij mee bezig is. En dat geldt uiteraard ook voor de pensioenadviseur..

  Ik heb wel bezwaar tegen het ‘hokjesdenken’, er zijn adviseurs die over meer vergunningen beschikken….