DNB vindt financiële positie pensioenfondsen niet toereikend

0

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft laten weten dat de financiële positie van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar is verbeterd, maar nog niet voldoende.

De cijfers die pensioenfondsen aan de toezichthouder hebben verstrekt, laten zien dat het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen. Daar staat echter tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, zijn toegenomen.

Lagere beleidsdekkingsgraad

In het eerste kwartaal laat de financiële positie van de pensioenfondsen weliswaar een verbetering zien, maar deze is daarmee nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder DNB hebben verstrekt. Het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen, met 105 miljard euro naar 1433 miljard euro. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, met 80 miljard euro toenamen tot 1367 miljard euro.

De actuele dekkingsgraad is de barometer voor de financiële positie van pensioenfondsen. Deze stond aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 op 104,8%. Dat is een stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 1,5 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12-maandelijkse dekkingsgraden. Deze is relevant voor eventuele kortingen en daalde met 1,1 procentpunt naar 107,3%.

DNB

Meer dan de helft van de pensioenaanspraken onvoldoende gedekt

Ongeveer 56% van alle pensioenaanspraken staan uit bij een van de 44 pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van 104,2%. Dit betreft 1,9 miljoen aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers (60% van alle aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers), 3,5 miljoen aanspraken voor actieve deelnemers (63%) en 4,9 miljoen aanspraken voor gewezen deelnemers (51%).

Slechts zo’n 20% van alle pensioenaanspraken staat uit bij een van de 112 pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%. Dat is de wettelijk vastgelegde grens waarboven pensioenen, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden geïndexeerd. Het betreft 1 miljoen aanspraken voor actieve, 2,1 miljoen aanspraken voor gewezen en 0,9 miljoen aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers.

DNB

Het komt geregeld voor dat één persoon bij verschillende pensioenfondsen pensioenaanspraken heeft uitstaan, bijvoorbeeld doordat deze persoon bij meerdere werkgevers werkt of heeft gewerkt. De pensioenaanspraken bij pensioenfondsen hebben uitsluitend betrekking op een arbeidsgerelateerd pensioen dat aanvullend is bovenop de AOW. Momenteel staan bij pensioenfondsen in totaal 3,3 miljoen aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers, 5,6 miljoen aanspraken voor actieve deelnemers en 9,7 miljoen aanspraken voor gewezen deelnemers uit.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Avatar