DNB roept op tot groen herstel uit de coronacrisis

0

Door de coronacrisis dreigt de uitvoering van het klimaatbeleid wereldwijd vertraging op te lopen. De negatieve gevolgen van klimaatverandering vragen echter nog steeds om aandacht. Hoewel de coronacrisis de wereldwijde CO2-uitstoot tijdelijk doet dalen, is een structurele vermindering van emissies nodig om de Parijse klimaatdoelen te halen. Hierbij kunnen volgens DNB zowel de overheden, financiële instellingen en centrale banken een belangrijke rol spelen.

Volgens DNB moeten kansen voor een groen herstel uit de coronacrisis daarom worden benut. “De huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen biedt daarvoor juist een goede gelegenheid. Op dit moment heeft het bestrijden van de pandemie uiteraard de hoogste prioriteit. De dreiging van klimaatverandering blijft echter urgent en vraagt nog steeds om een transitie naar een klimaatneutrale economie. Het uitstellen van noodzakelijke maatregelen vergroot het risico op een schoksgewijze transitie, met schade voor de economie en financiële sector als gevolg.”

Klimaatneutrale economie

Consistent, geloofwaardig en tijdig klimaatbeleid is volgens de toezichthouder essentieel voor een soepele transitie. “De coronacrisis die diepe sporen achterlaat in de wereldeconomie biedt een uitgelezen kans om de transitie naar een klimaatneutrale economie te versnellen en te combineren met economisch duurzaam herstel. Overheden zijn in eerste instantie aan zet om met het gevoerde beleid de kansen voor groen herstel te benutten. Centrale banken en toezichthouders spelen hierbij een ondersteunende rol.”

De rol van financiële instellingen

Als toezichthouder spoort DNB financiële instellingen al geruime tijd aan om klimaatrisico’s te beheersen. “De crisis kan voor financiële instellingen aanleiding zijn om uitgangspunten en beleidskeuzes ten aanzien van duurzaamheid en klimaatrisico’s te heroverwegen. Grote beleggers en kredietverstrekkers, waaronder Nederlandse financiële instellingen, worden namelijk geconfronteerd met hoge marktvolatiliteit en stevige koersverliezen. Zo zijn grote verliezen geleden op beleggingen in en leningen aan de olie- en gasindustrie. Financiële instellingen kunnen de huidige crisis aangrijpen om hun inzicht in de kwetsbaarheid van hun balans voor klimaat- en duurzaamheidsrisico’s te vergroten. Dit kan aanleiding zijn om hun beleggingsbeleid en kredietverlening meer in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. De financiële sector speelt daarnaast een belangrijke rol bij het opvangen van de economische gevolgen van het coronavirus. Zo geven banken op dit moment financieel lucht aan bedrijven en particulieren. In dit kader kunnen banken hun klanten bij het herstel uit de crisis helpen om hun bedrijfsmodel te verduurzamen.”

ECB

De ECB onderzoekt op dit moment hoe klimaatverandering een rol kan spelen in de monetaire strategie, als onderdeel van een strategie-evaluatie. DNB: “Bij de uitvoering van het monetaire beleid zouden de financiële risico’s voor de centrale bank, voortvloeiend uit klimaatverandering, adequaat moeten worden gemitigeerd. Het belang hiervan is toegenomen nu de ECB door de coronacrisis een grotere rol is gaan spelen op financiële markten en in de financiering van banken. Een mogelijke risicomitigerende maatregel is om rapportages over CO2-uitstoot door bedrijven als voorwaarde op te nemen binnen de aankoopprogramma’s. Deze transparantie is nodig om de risico’s goed in te schatten en te beprijzen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.