DNB gaf aanwijzing aan SAAPF

0

DNB heeft op 22 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (SAAPF). Deze aanwijzing is door de toezichthouder gegeven, omdat SAAPF ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie van haar Defined Contribution-kring (DC-kring) gaf en daardoor voor deze kring niet over het minimaal vereiste eigen vermogen beschikt.

DNB heeft vastgesteld dat SAAPF artikel 129 van de Pensioenwet (Pw) heeft overtreden, doordat SAAPF (aan de aangesloten werkgevers) ten onrechte een korting op de door zijn vastgestelde kostendekkende premie van haar DC-kring heeft gegeven. Hierdoor viel de feitelijke premie van zijn DC-kring lager uit dan de vastgestelde kostendekkende premie. Daarnaast heeft de toezichthouder vastgesteld dat SAAPF artikel 131 van de Pw overtreedt, doordat het aanwezige eigen vermogen van SAAPF lager is dan het minimaal vereiste eigen vermogen.

Buitenwettelijke premiekorting

Daarom heeft DNB op 22 juni 2020 een aanwijzing aan SAAPF gegeven. In de aanwijzing heeft SAAPF tot 1 januari 2021 de tijd gekregen om de buitenwettelijke premiekorting ongedaan te maken. Het aanwezig eigen vermogen dient uiterlijk 31 december 2021 aangevuld te zijn, zodat het tekort op het aanwezig eigen vermogen als gevolg van de door SAAPF gehanteerde buitenwettelijke premiekortingen is weggenomen.

Bezwaar

Op 30 juli 2020 heeft SAAPF bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. Dit bezwaar is op 20 januari 2021 door DNB ongegrond verklaard. SAAPF heeft binnen de daarvoor tot 1 januari 2021 gestelde termijn een andere premie in rekening gebracht, waarmee overtreding van artikel 129 van de Pw is beëindigd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.