Dekkingsgraden pensioenfondsen blijven stabiel

0

De rente vertoonde het laatste kwartaal weinig verandering. De behaalde rendementen waren over de hele linie licht positief, meldt de Pensioenfederatie. Dat leidde tot een stabiel beeld in de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Pensioenfederatie: “De vijf grootste pensioenfondsen maken vandaag hun kwartaalbericht bekend. De actuele dekkingsgraad van deze fondsen is, net als het vorige kwartaal, boven de 100%. Het is echter de beleidsdekkingsgraad die komende maanden bepaalt of er weer ruimte is om te kunnen indexeren en aan verzoeken tot waardeoverdrachten mee te kunnen werken.”

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf voorgaande maanden, heeft een grote rol in het huidige financieel toetsingskader (ftk). Pensioenfederatie: “Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110% mag een pensioenfonds beginnen met het aanpassen van pensioenen aan de prijsstijging (indexatie). Volledige indexatie is volgens deze regels pas toegestaan, als verwacht wordt dat ook in de toekomst geïndexeerd kan worden (toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad). Dat verschilt per pensioenfonds. Meestal is dat vanaf een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Inhaalindexatie, het repareren van achtergebleven indexatie, kan volgens het huidige ftk als na de volledige indexatie nog ruimte over is. In dat geval kan per jaar maximaal 20% van de buffer boven die grens worden ingezet om in het verleden gemiste indexatie in te halen.”

Wetsvoorstel en overgangsregels

Momenteel wordt gewerkt aan de Wet toekomst pensioenen, die gaat over het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfederatie: “Wanneer die wetgeving is afgerond en is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, zal een transitie-ftk van kracht worden voor de overgangsperiode tot de invoering van het nieuwe stelsel. Afgesproken is dat volgens die regels indexatie mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%. Hiermee loopt het transitie-ftk vooruit op het nieuwe stelsel, waarbij de economische omstandigheden directer doorwerken in pensioen en verhogen en verlagen eerder gebeurt dan nu. De staatssecretaris heeft op 5 oktober in het vragenuur gezegd dat wanneer de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, hij zal bezien of indexatie met terugwerkende kracht over 2022 ook mogelijk zal zijn.”

Voorbereiden op waardeoverdracht

Als deelnemers hun opgebouwde pensioen na wisseling van baan willen overzetten naar het pensioenfonds waar zij nu actief pensioen opbouwen, dan kan dat alleen als zowel het oude als het nieuwe pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft van 100% of hoger. Dat moment komt nu in zicht voor de pensioenfondsen die al een aantal maanden een actuele dekkingsgraad boven de 100% hebben. Zij bereiden zich voor om de verzoeken tot waardeoverdracht van pensioenen die de laatste tijd niet mogelijk zijn geweest, weer uit te gaan voeren.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.