AFM: ‘Meer eenduidigheid en uitvoerbaarheid duurzaamheidsverslaggeving’

0

De AFM reageert op consultaties voor nieuwe internationale en Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving van ISSB en EFRAG. De toezichthouder pleit voor verbetering van de begripsbepalingen en aansluiting op de bestaande standaarden; de omvang en complexiteit in de huidige concepten hinderen de uitvoerbaarheid.

De International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation consulteerde nieuwe regels die de relevantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving internationaal moeten verbeteren. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) consulteerde deze standaarden gericht op duurzaamheidsverslaggeving op Europees niveau. AFM ondersteunt deze initiatieven.

Betere onderlinge aansluiting

De AFM dringt er op aan dat zowel de voorstellen voor de ISSB- en de EFRAG-standaarden beter gaan aansluiten op elkaar en bestaande (internationale) standaarden, om wereldwijd tot vergelijkbare duurzaamheidsinformatie te komen. “De ISSB-voorstellen richten zich nu vooral op de positieve en negatieve gevolgen van duurzaamheidszaken op de waarde(creatie) van ondernemingen, specifiek gericht op het klimaat. Er wordt op dit vlak nog onvoldoende gekeken naar welke impact een onderneming zelf heeft op haar omgeving. In de huidige voorstellen wordt daarnaast geen rekening gehouden met de twee andere ESG-criteria ‘social’ en ‘governance’. Ook het begrip ‘duurzaamheid’ wordt niet gedefinieerd”, aldus de toezichthouder.

Risico’s en kansen

De Europese concept standaarden van EFRAG houden volgens de AFM wél rekening met een zogeheten ‘dubbele materialiteit’: “Zij gaan over de risico’s en kansen die duurzaamheidsaspecten opleveren voor de waarde(creatie) van de onderneming én de impact die de activiteiten van de onderneming hebben op mens, milieu en maatschappij. EFRAG werkt de standaarden uitvoerig uit in elf aparte duurzaamheidsthema’s. Dat zijn naast milieu-gerelateerde thema’s ook thema’s op sociaal en governance-vlak. Wij maken ons zorgen over de omvang en complexiteit van de EFRAG-standaarden en stellen voor het detailniveau te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de relevantie en vergelijkbaarheid.”

Greenwashing

AFM wijst op het risico dat de verslaggevingseisen nu tot te gedetailleerde rapportages leiden, waardoor gebruikers van de informatie door de bomen het bos niet meer kunnen zien. “Het maakt de regels ook moeilijker uitvoerbaar voor ondernemingen en kan voor hoge kosten zorgen. Daarnaast zijn de regels minder goed controleerbaar voor accountants en toezichthouders. Dit vergroot het risico op greenwashing.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.