‘Rechtsbijstand biedt kansen voor de zakelijke markt’

0

Het adviseren van bedrijven is meer dan het verzekeren alleen. Adviseurs zijn eerder riskmanagers dan verzekeringsadviseur. Het dragen van risico’s hoort bij het ondernemerschap, maar sommige risico’s zijn te groot om zelf te dragen. De financieel adviseur kan deze risico’s samen met de ondernemer inventariseren en oplossingen bieden in de vorm van bijvoorbeeld preventie, risico vermindering of verzekeringsoplossingen.

Ook voor rechtsbijstand geldt dat de adviseur de ondernemer kan ondersteunen bij het in kaart brengen van de (juridische) risico’s van het bedrijf en de ondernemer zelf. Welke risico’s zijn er, welke kan je zelf dragen, maar ook hoe kan je juridische risico’s verminderen of zelfs voorkomen.

Arag wil de adviseur graag helpen in deze advisering. Bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over de verschillende risico’s binnen specifieke branches en het geven van trainingen om risico’s beter zichtbaar te maken.

Kosten verschillen per zaak

Het goed kwantificeren van de risico’s en de financiële consequenties van een juridisch geschil maakt de advisering vaak erg complex. De kosten van rechtsbijstand zijn namelijk minder tastbaar dan bijvoorbeeld de kosten van de herbouw van een bedrijfspand. Aan het juridisch risico is niet één standaardbedrag te koppelen.

Frank Rensen, Manager Commercie & Volmacht bij Arag (foto), zegt hierover: “Juridische dienstverlening is moeilijk te vatten in een bedrag. De uren die een jurist aan een conflict besteedt, verschillen enorm per zaak of rechtsgebied. Daarnaast zijn er ook nog de kosten van deskundigen, griffiekosten etc. De totale kosten van juridische dienstverlening in een claim op de rechtsbijstandsverzekering lopen uiteen van 1.000 tot in extreme gevallen wel 1 miljoen euro.”

Niet of, maar wanneer

Niet bij alle juridische geschillen gaat het om hoge kostenposten, maar vrijwel alle ondernemers krijgen over een bestek van vijf jaar te maken met minimaal één juridisch geschil. Rensen: “Iedere ondernemer, of je nu als zzp’er werkt of personeelsleden hebt, kan te maken krijgen met een juridisch geschil. Of het nu gaat om personeelsvraagstukken, of een juridisch geschil rondom leveringsvoorwaarden. We zien het regelmatig terugkomen.”

Ruim een derde van de zakelijk claims heeft betrekking op contractuele geschillen. Verder staan in de top 5 zakelijke claims incassozaken, verkeerszaken, arbeidszaken, bestuurszaken en huurzaken, zo geeft Rensen aan.

Binnen welke branches wordt de rechtsbijstandsverzekering belangrijker gevonden?

Binnen de sector Landbouw/Bosbouw/Visserij is de penetratiegraad van de rechtsbijstandsverzekering het grootst. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er binnen deze sectoren veel wet- en regelgeving bestaat waar de ondernemers aan moeten voldoen.

Het gaat bijvoorbeeld om regels die voortkomen uit milieurichtlijnen. Maar ook binnen de sectoren Handel en Transport zijn bedrijven bovengemiddeld in het bezit van een rechtsbijstandverzekering.

Ongeveer 20% van de bedrijven heeft een rechtsbijstandsverzekering. Van het kleine mkb (tot 9 medewerkers) heeft 33% het risico verzekerd, maar van de zzp’ers kiest slechts 17% voor een rechtsbijstandsverzekering. Ondernemers zetten de rechtsbijstand zelf wel in de top 5 van de belangrijkste verzekeringen.

Een echt adviesproduct

Juist doordat het zo lastig in te schatten is met wat voor soort juridische conflicten je te maken kan krijgen, zowel als particulier maar zeker ook als ondernemer, is de rechtsbijstandverzekering echt een adviesproduct. Het online verzekeren is gericht op eenvoudige producten en daar past de zakelijke rechtsbijstandverzekering niet in. Bij het verzekeren van rechtsbijstand zijn er te veel aspecten die niet samen te vatten zijn in een standaard verzekeringsproduct.

Rensen: “Als je kijkt naar het zakelijke domein, dan zie je dat elk bedrijf zijn eigen identiteit heeft. Een goed onderbouwd advies zorgt ervoor dat de rechtsbijstandverzekering volledig is afgestemd op de zakelijke risico’s.”

Uit een onderzoek van Adfiz blijkt ook dat 9 van de 10 bedrijven aanklopt bij een adviseur voor het afsluiten van zijn verzekeringen.

Arag helpt het intermediair

Arag heeft in het voorjaar onderzoek gedaan naar de positie van de rechtsbijstandsverzekering binnen het mkb. Het doel hiervan was om meer zicht en grip te krijgen op het adviesproces, zowel vanuit het oogpunt van de adviseur als vanuit de klant/ondernemer, en wat Arag hieraan bij kan dragen voor het intermediair. De bevindingen heeft Arag samengevat in het trendrapport ‘Evolueert rechtsbijstand naar risicomanagement?’

Belangrijke uitkomsten uit het rapport zijn:

 • Zakelijke klanten hebben onvoldoende kennis om een goede inschatting van risico’s binnen het juridisch kader te maken;
 • De adviseur geeft aan graag geholpen te worden bij het adviseren rondom juridische vraagstukken. Ruim 7 op de 10 adviseurs ziet de rechtsbijstandverzekering als een belangrijk onderdeel van het advies aan de zakelijke klant;
 • De belangrijkste redenen voor de klant om de verzekering niet af te sluiten zijn:
  • de hoogte van de premie
  • voorkeur voor een huisadvocaat
  • risicoperceptie
  • onduidelijkheden over de verzekeringsvoorwaarden.

Hier ligt dus een belangrijke taak voor Arag. Wat zijn de juridische risico’s die een ondernemer loopt, en hoe relevant is het om daar een rechtsbijstandverzekering voor af te sluiten? Zo geeft Arag periodiek trainingen aan adviseurs die gaan over inhoudelijke juridische kwesties die kunnen spelen. Ook veranderingen in de wet- en regelgeving krijgen hierin de aandacht. Daarnaast hebben adviseurs de beschikking over het Arag Marketing Portaal, met onder andere productinformatie, voorbeeldbrieven, socialmediaberichten, campagnes en vooral ook klantverhalen.

Ondernemersplatform

Ondernemers kunnen voor juridische hulp ook terecht op het Ondernemersplatform van Arag.

Als eerste draait risicomanagement om bewustwording. Rensen: “Risicomanagement past in onze filosofie dat mensen zelf aan het stuur staan, ook ondernemers. Wat kan je zelf doen, en wanneer heb je echt onze juridische experts nodig om een conflict op te lossen, om het recht te zetten. Hierin heeft Arag een grote rol. Wij bieden heel veel juridische informatie, alsmede tips en tooling om zelf mee aan de slag te gaan. Zo proberen we de ondernemer wegwijs te maken in het juridische domein. Om de ondernemer al zo veel als mogelijk op weg te helpen. En als hij er niet uitkomt, staan onze juridische experts klaar om hulp te bieden.”

Sinds deze zomer staat dit Ondernemersplatform op Arag.nl. Dit platform wordt nog continu aangevuld om de informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij vragen die ondernemers hebben. Hierin heeft Arag ook samenwerkingen gezocht, zoals met het Ondernemersklankbord dat ondernemers helpt bij het ondernemerschap.

Innovatief voor het intermediair

Arag investeert in start-ups en scale-ups om met innovatieve concepten het intermediair te helpen en ook de zakelijke klant bij de bedrijfsvoering te ondersteunen. Dit doen ze met de Legal Tech Studio. Een voorbeeld hiervan is Regulatory Lab. Dit bedrijf houdt zich hoofdzakelijk met de sanctiewet en de Wwft bezig. Bij een volmacht draait nu een pilot waarin de gehele audit trail van de Wwft volledig wordt geautomatiseerd. Door deze innovatieve tooling wordt het intermediair geholpen met de bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen. Dat zorgt ervoor dat het intermediair weer meer tijd en ruimte krijgt voor haar core business, het adviseren en helpen van klanten.

Het intermediair is in de zakelijk adviesmarkt dé belangrijkste partner voor de klant om alle risico’s goed in kaart te brengen en hem te kunnen voorzien van de juiste adviezen rondom rechtsbijstand. Arag helpt daar graag bij.

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de InFinance Special Kansen & Visies 2021.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.