Nieuwe directie Nh1816 stapt op een rijdende trein

0

René van Gils (foto links) is op 1 oktober 2023 begonnen aan een nieuwe uitdaging bij Nh1816. Na een inwerken introductieperiode volgt hij daar in januari Lex Verëll op als directievoorzitter. Ook Cas Verhage, commercieel directeur, zal dan met pensioen gaan. Daarmee breekt bestuurlijk na 25 jaar een nieuwe tijd aan in Oudkarspel. Een nieuwe tijd met vertrouwde zekerheden voor de local hero, verzekert Van Gils.

Met een bedrijfskundige achtergrond en een ruime ervaring in de verzekeringsbranche, bij zowel het intermediair als bij verzekeraars, vond Nh1816 in Van Gils de kandidaat met de juiste kennis en het gewenste ondernemerschap voor de functie.

Samen met Rémon Chattellon (CFRO) vormt Van Gils vanaf 2024 de nieuwe statutaire directie van Nh1816 Verzekeringen. Zij vormen dan samen met het senior management, bestaande uit Jerre Veltman (IT), Rob Vissers (Operations), Janwillem Swart (Commercie) en Jeroen Egbers (Finance), het Management Team van Nh1816 Verzekeringen.

Verzekeringsman

Het verzekeringsbloed heeft Van Gils niet van een vreemde. Zijn vader werkte bij Ennia, een van de rechtsvoorgangers van Aegon. Geboren in het noorden groeide hij op in Den Haag en studeerde in Rotterdam. Aansluitend op zijn studie begint Van Gils als schade-inspecteur bij Amev. Hij maakt de overstap naar Aegon en vervolgens naar een grote intermediaire keten.

Via een kleine zijstap naar data en software, keert hij in 2017 als bestuurder van Univé Zuid-Nederland terug in de verzekeringswereld. Bij Nh1816 ziet Van Gils het als zijn taak om te behouden wat goed is, versterken wat beter kan en ontwikkelen om de huidige positie in de voorhoede te behouden.

“Hoe digitaler de wereld, hoe meer de consument het persoonlijke opzoekt”

Digitaal en persoonlijk

Dat wil Van Gils bereiken met slimme digitale oplossingen waarmee Nh1816 kan groeien en adviseurs efficiënter hun (administratieve) werk kunnen doen. Van Gils: “Digitalisering is voor Nh1816 een middel om met hetzelfde aantal mensen kwalitatief te groeien. Technisch is veel mogelijk, maar het is belangrijk om bij alle keuzes die we maken ook iedereen mee te nemen, aangehaakt te houden en goed te luisteren naar de wensen van het intermediair.”

“Digitalisering brengt het intermediair ook nieuwe kansen, want hoe digitaler de wereld, hoe meer de consument het persoonlijke opzoekt. Met slimme toepassingen en snelle processen zorgen wij ervoor dat de adviseur daar meer tijd voor krijgt. Dat stelt ze nog beter in staat om echt die local hero te zijn.”

Elkaar versterken

Nieuwe directie Nh1816 stapt op een rijdende trein

Janwillem Swart

Met een nieuw hoofdkantoor in de achtertuin bouwt Nh1816 letterlijk en figuurlijk aan de toekomst. Het gaat de verzekeraar dit jaar qua productie duidelijk voor de wind. In de zomer werd de magische premiegrens van 500 miljoen euro bereikt en die mijlpaal kwam eerder dan verwacht. Naar eigen zeggen plukt Nh1816 de vruchten van de consolidatie en de afgekoelde hypotheekmarkt. Op de advieskantoren is meer aandacht gekomen voor particuliere schadeproducten en het intermediair weet op dat vlak de consument goed te bedienen.

Het aantal advieskantoren dat intensief samenwerkt met Nh1816 ligt rond de 800 en de verzekeraar ontvangt met regelmaat nieuwe aanstellingsverzoeken. Er wordt altijd eerst gekeken of er een match is, vertelt Janwillem Swart, Sr. Manager Commercie bij Nh1816. “We moeten elkaar versterken, waardoor over en weer wederkerigheid en waarde ontstaat. Nh1816 wil meer zijn dan een risicodrager. We willen de adviseur helpen bij het ondernemerschap. Een adviseur die met ons samenwerkt doet schade er niet even bij.”

Voordegroei

Nh1816 Verzekeringen biedt al jaren gerichte financieringsmogelijkheden voor samenwerkende adviseurs die opvolging willen regelen of een portefeuille willen overnemen. Eind oktober lanceerde de verzekeraar samen met De Goudse en financieringsplatform Voordegroei een nieuw initiatief op dat vlak. Een overnamefonds voor het intermediair: VoordeAdviseur.

De leningen zijn bedoeld ter financiering van overnames of een inkoop of uitkoop van aandeelhouders. Een bredere benadering van financieringsmogelijkheden om het lokale advieskantoor zelfstandig te laten voortbestaan.

VoordeAdviseur is het resultaat van twee rondetafelbijeenkomsten die Nh1816 in het voorjaar organiseerde voor advieskantoren. Dat deed de verzekeraar samen met De Goudse. Tijdens die sessies kwam duidelijk naar voren dat veel adviseurs graag onafhankelijk ondernemer willen blijven en een goede opvolging willen regelen, maar dat ze aanhikken tegen investeringen in personeel (vergrijzing en groei), ICT en compliance. Voor die obstakels kan samenwerken in bedrijfsvoering of een overname een oplossing bieden, maar het ontbreekt advieskantoren vaak aan financiering.

Dat probleem lost VoordeAdviseur voor de advieskantoren die samenwerken met Nh1816 en De Goudse op. Adviseurs kunnen bij het fonds terecht om te bespreken wat de mogelijkheden voor financiering zijn. De eerste aanvragen zijn inmiddels ontvangen, vertelt Swart. “Lokaal onafhankelijk advies blijft ook op de lange termijn toegevoegde waarde bieden. Het is mooi om te zien dat we op deze manier gezamenlijk voor zorgen dat deze adviseurs zich volledig richten op de adviesvraag en tegelijkertijd geholpen worden bij de randzaken die ze als ondernemer tegenkomen.”

Starters helpen

Het kwam hiervoor al terug, advieskantoren die moeite hebben goed personeel aan te trekken. De intermediaire branche groeit én vergrijst. Het aantal starters en studenten die voor het adviesvak kiezen is te klein om in de vraag te voorzien. Er zou in dat licht meer gedaan kunnen worden aan de promotie van het mooie adviesvak. De gastlessen van Bank voor de klas en Stichting LEF zijn daar een uitgelezen kans voor.

Kiezen voor het vak van financieel adviseur is de eerste stap, een goede start is de tweede niet onbelangrijke stap. Om de starters een goede start mee te geven sloeg Nh1816 eind juni samen met De Goudse, Scildon en Bureau DFO de handen ineen en organiseerden een ondernemersbijeenkomst voor de toekomstige generatie adviseurs.

Aan bod kwamen onder andere de juridische aandachtspunten bij het opzetten van een communicatiestructuur met (toekomstige) relaties, leermomenten uit transitie van werknemer naar ondernemer, het nut van deelname aan een ondernemersnetwerk, tips voor een effectieve lokale positionering en opbouw focusgebieden waaronder het mkb.

De eerste bijeenkomst werd door dertig starters bezocht, de tweede op 21 november door vijftig starters. Swart: “Deze groepen bestaan uit adviseurs die in de afgelopen twee jaar voor zichzelf zijn begonnen en naar een volgende fase doorgroeien, adviseurs die dit jaar zijn gestart en medewerkers/familie die een bestaand advieskantoor voortzetten. Het zijn inspirerende en mooie gesprekken waar ondernemers veel van elkaar leren.”

De intentie is om op termijn te komen tot een centraal platform waar iedereen die overweegt om zich als zelfstandig financieel adviseur te vestigen concrete adviezen en tools kan vinden, die het ondernemerschap vergemakkelijkt.

Actieve provisietransparantie

Sinds 1 januari is de wetgeving rondom actieve provisietransparantie op papier van kracht. Het intermediair moet zich verantwoorden tegenover de klant over zijn provisie-inkomsten, terwijl de overige distributiekanalen daarvan verschoont blijven.

Dat creëert een ongelijk speelveld waar Nh1816 al lang bezwaar tegen heeft aangetekend en nog steeds blijft strijden, zegt Van Gils. “Uit een rondgang onder de ons aangesloten adviseurs blijkt dat zij met trots en zekerheid kunnen uitleggen welke dienstverlening staat tegenover de vergoeding die zij ontvangen. Het gaat hier echter om het ongelijke speelveld dat wordt gecreëerd. Dat staat geparkeerd tot de evaluatie over drie jaar. Is dat aanvaardbaar of rechten alle partijen in de markt nu hun rug en gaan we direct voor breed gedragen actieve transparantie? En dan bedoel ik uiteraard breder dan alleen bemiddelingsprovisie.”

Swart vreest dat de actieve provisietransparantie in deze vorm de solidariteit die in vele vormen en maten in de verzekeringsbranche aanwezig is zal uithollen. “De vraag blijft voor welk probleem actieve provisietransparantie in deze vorm de oplossing is.”

Lex Verëll en Cas Verhage

Cas Verhage en Lex Verëll

Lex Verëll werkt al 42 jaar bij Nh1816, waar hij in 1981 begon als schademedewerker. Hij is sinds 1999 directievoorzitter van de verzekeraar uit Oudkarspel. Directielid Verëll neemt in dat jaar samen met Cas Verhage, die afkomstig is van DAS Rechtsbijstand, de leiding van Nh1816 over van IJs Feller en Philippe Laureau. Samen hebben zij de kleine verzekeringsmaatschappij naar een middelgrote maatschappij geloodst, met de wortels diepgeworteld in het intermediaire distributiekanaal.

In 2013 werd de Coöperatie Nh1816 opgericht en wijzigde de statutaire naam naar Nh1816 Verzekeringen. In 2019 trad de toenmalig financieel directeur Rémon Chattellon als CFRO toe tot de statutaire directie, die vanaf dat moment drie leden telt. Dagelijks staan 180 Nh1816 medewerkers in contact met meer dan 800 local hero’s en de ruim 570.000 verzekerden.

Op 26 januari zal in de Grote Kerk van Alkmaar op de Nh1816 bekende wijze afscheid genomen worden van Cas Verhage. Het afscheidsmoment voor Lex Verëll is gelijktijdig gepland met de opening van het nieuwe hoofdkantoor in Oudkarspel medio 2024.

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2024

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.