Topicus versnelt en geef een boost aan woningverduurzaming

0

Goed nieuws voor financiële instellingen en gemeenten die werk willen maken van hun verduurzamingsdoelstellingen. Een nieuw platform brengt alle relevante woningdata eindelijk hapklaar bij elkaar. Woningdata, verduurzamingsopties, mogelijke besparingen, financieringen en uitvoering. Doel: woningverduurzaming landelijk versnellen en een eind maken aan energiearmoede. Welkom bij Kienergy.

“Met gebundelde data maken we verduurzamen inzichtelijk, begrijpelijk en concreet”

Kienergy is het online-platform dat verduurzaming handen en voeten geeft. De naam is geïnspireerd op de naam van het pilotproject in de gemeente Deventer (‘Kien’) waar dit concept ontstond. Vier specialistische bedrijven brengen daarin alle benodigde data en expertise bij elkaar om gericht werk te maken van verduurzaming. Van energielabels en kadasterdata tot isolatiewaarden, energieverbruik, verduurzamingsmogelijkheden en -besparingen én de weg naar subsidies, mogelijke financiering, uitvoering en rapportage.

Gedrevenheid

Het nieuwe idee werd geboren uit gedrevenheid. “We staan als samenleving voor grote uitdagingen”, schetst Bas Jan Kylstra, programmamanager Kienergy bij Topicus Finance in Deventer. “De grote crises waar we voor staan – klimaat, energie en wonen – zijn nauw met elkaar verbonden. Hoge energieprijzen, slechte isolatie en gierende inflatie hebben het leven onevenredig duur gemaakt, met name voor mensen die toch al krap bij kas zaten. Het verduurzamen van woningen is daarom driedubbel hard nodig. Om daarmee energieverspilling te vermijden, energiearmoede terug te dringen en de uitstoot te verlagen tot de doelstellingen van Parijs in 2030.”

Vraagtekens

Ironisch genoeg is verduurzaming juist voor mensen die dat het hardst nodig hebben vaak nog onbetaalbaar. En afschrikwekkend complex. “Daardoor komt verduurzaming nog veel te langzaam op gang”, vindt Kylstra. “Veel woningbezitters willen wel, maar weten niet waar ze moeten beginnen vanwege alle vraagtekens en onzekerheden. Zoals: hoe duurzaam is mijn woning? Wat kan ik nog meer doen? Wat kost dat, en wat bespaar ik dan? Kan ik subsidie krijgen? Kan ik dat financieren? En waar vind ik een betrouwbare installateur? Al snel zie je door de bomen het bos niet meer. Zo blijven veel kansen op verduurzaming liggen.”

Actie door inzicht

Dat was koren op de molen voor Topicus, dat vanuit het credo ‘Actie door inzicht’, datagedreven werken mogelijk maakt. “Ook wij zien de klimaatuitdagingen, de energiearmoede, de hittestress en het belang van biodiversiteit”, aldus Jeroen Heijnen, Business Development Manager bij de IT-specialist. “Daarom vroegen wij ons af: Hoe kunnen we dat met data slimmer doen?” Een analyse bracht helderheid. Heijnen: “Gemeenten en huiseigenaren hebben nog veel te veel vraagtekens en te weinig informatie. Ze weten niet welke opties er zijn, en welke de beste zijn. Ze kennen de subsidiemogelijkheden niet en hebben weinig vertrouwen in zichzelf en de bronnen om hen heen om hun keuzes te maken. Ook gemeenten weten vaak niet welke acties of subsidies het meeste effect hebben. En tot slot is het afsluiten van een extra hypotheek bij de huidige regels enorm complex en kostbaar. Door al die vraagtekens beginnen veel mensen er niet aan, of haken ze onderweg af.”

Alle data op één plek

Zo ontstond het idee van een platform dat al die informatie, uit allerlei bronnen, op één plek bundelt. Kylstra: “Het geeft financiële instellingen zoals NHG en gemeenten concrete informatie over de status en verduurzamingsscenario’s van portefeuilles en wijken. Het geeft eigenaren zicht op de mogelijkheden en kosten voor hun eigen woning, inclusief de besparingen en terugverdientijd. Het helpt hypotheekverstrekkers bij de rapportage over de energielabels van hun portefeuille en bij het verstrekken van verduurzamingshypotheken. En het brengt woningbezitters uit eenzelfde straat of wijk soepel in contact met goede uitvoerders en installateurs, die daardoor efficiënt kunnen offreren en werken.”

Vier specialisten

De vier samenwerkende partijen zijn stuk voor stuk experts op hun vakgebied: van verduurzamingsspecialisten ingenieursbureaus Witteveen+Bos en TAUW en woningdataspecialist Altum AI tot platformontwikkelaar Topicus. Die laatste is de IT- en databasespecialist die de IT-backbone verzorgt voor veel grote financiële instellingen, overheden en hypotheekadviseurs en -verstrekkers. Gegevens over de woning worden opgehaald bij onder meer Funda, het Kadaster en het WOZ-loket. Het AI-model verrijkt een woning of wijk met relevante data en geeft een afnemer inzicht in de meest optimale opties en mogelijkheden – tot op woningniveau.

Vijf modules

Kienergy telt vijf modules of ‘hoofdstukken’. Centraal is het Woning Paspoort waarin gemeenten en/of woningeigenaren onder meer de energieprestaties van hun woning(en) inclusief de mogelijkheden voor verduurzaming, financiering en besparing kunnen inzien. Daaromheen vind je vier afzonderlijke modules. De eerste is specifiek voor gemeenten: Activeer (plan van aanpak, best practices, tools en buurtdata). De andere drie slaan de brug naar praktische realisatie en zijn ook zeer goed toepasbaar voor financiële instellingen. Dit zijn Ondersteun (over de meest optimale verduurzamingsopties per woning, subsidies, Warmtefonds, financiers en besparingen) en Realiseer (vertrouwde adressen voor deskundig advies en uitvoering) en Inzicht en Monitoring (strategische data en inzichten voor warmtetransitie).

Landelijk uitrollen

Kienergy draait sinds eind oktober op kleine schaal, bij de gemeente Zutphen met de module Activeer. Begin 2024 volgt de gemeente Deventer met de Ondersteun-module en NHG met Inzicht en Monitoring (dataverrijking van berekende energielabels); kort daarna willen de initiatiefnemers de hele journey met alle vijf modules in de lucht hebben en vervolgens stapsgewijs uitrollen naar alle 340 gemeenten. “Ik hoop dat we in 2025 landelijke dekking hebben”, aldus Kylstra. “Zodat we in heel Nederland de woningverduurzaming kunnen versnellen.”

Lees hier de hele e-InFinance Visies en Kansen 2024

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.