Niet-correcte pensioeninformatie kost NN 425.000 euro

0

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 425.000 euro opgelegd aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (NN). De door de pensioenuitvoerder verstrekte pensioeninformatie bleek in 75.000 gevallen onjuist en werd in 59.000 gevallen te laat verstuurd naar de deelnemers.

De tekortkomingen in de informatieverstrekking werden door NN zelf ontdekt en aan de AFM gemeld. Het onderzoek dat daaruit volgde leverde vier afzonderlijke overtredingen op, zo blijkt uit het boetebesluit.

Onjuiste informatie

Aan in totaal bijna 75.000 deelnemers binnen ‘beschikbare premieregelingen’ heeft NN gedurende ten minste zeven jaar onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Door een fout in de berekening van de zogeheten PensioenStabilisator werd de beleggingswaarde van de polis onjuist vastgesteld, en NN verstrekte de deelnemers dus ook onjuiste informatie over die waarde.

Het ging hierbij om een verschil van gemiddeld genomen 1,04%. Nadat de fout aan het licht kwam, heeft NN de beleggingswaarden gecorrigeerd en de betrokken deelnemers en nabestaanden gecompenseerd.

Brieven niet verstuurd

Verder heeft NN over een periode van ten minste zes jaar nagelaten om aan groepen deelnemers de wettelijk verplichte start-, wijzigings- of stopbrieven te sturen. Dit levert drie separate overtredingen op. Het ging in totaal om bijna 59.000 deelnemers. De overtredingen werden vooral veroorzaakt door tekortkomingen in de IT-omgeving en operationele fouten.

Na ontdekking, heeft NN de brieven alsnog verstuurd en waar van toepassing de gevolgen van de te late verzending weggenomen (door bijvoorbeeld uit te gaan van de meest gunstige keuze die de deelnemer achteraf gezien had kunnen maken).

Korting op de boete

De AFM heeft NN voor deze vier overtredingen gezamenlijk één boete opgelegd. NN heeft haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van de AFM en ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat NN de overtreding erkent en de boete accepteert. Hier staat tegenover dat de AFM de oorspronkelijke boete van 500.000 euro met 15% heeft verlaagd naar 425.000 euro en volstaat met een verkort besluit.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.