Ziekteverzuim het laagst in financiële dienstverlening

0

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3%, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8%. In de gezondheids- en welzijnszorg (8,9%) was het ziekteverzuim het hoogst en in de financiële dienstverlening (3,4%) het laagst.

Lange tijd was de horeca de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim, maar met 6,0% is het verzuim er inmiddels hoger dan in de meeste andere bedrijfstakken. Met een toename van 2,1 procentpunt kende de horeca zelfs de grootste stijging ten opzichte van een jaar eerder, samen met de zorg en de overige dienstverlening. In deze laatste bedrijfstak, waar onder andere haarsalons, sauna’s en wasserijen onder vallen, verzuimden naar verhouding ook meer werknemers dan ooit, 6,7%.

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Op grond van cijfers uit het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn kan worden ingezoomd op de verschillende branches binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim bovengemiddeld: 10,4% in het eerste kwartaal van 2022 en 8,6% een jaar eerder. In de kinderopvang was het verzuim 10%. Niet eerder werd in een bedrijfstak of branche een verzuim van 10% of meer gemeten. Vergeleken met een jaar eerder was het verschil het grootst in de kinderopvang (van 6,9 naar 10%) en in de branche huisartsen en gezondheidscentra (van 5,4 naar 9,7%).

Positieve Covid-19-test

De kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is niet af te leiden met welke klachten werknemers verzuimen. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), eens per jaar uitgevoerd door CBS en TNO, worden werknemers wel bevraagd over de klachten waarmee ze de laatste keer hebben verzuimd, eventueel langer dan een jaar geleden. Van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar gaf in 2021 ruim 8% aan dat door een test is bevestigd dat de belangrijkste klachten bij hun meest recente verzuim werden veroorzaakt door Covid-19. Dat is meer dan in 2020, toen ruim 2% aangaf hiermee te hebben verzuimd. Daarnaast zei in 2021 ruim 12% dat de klachten mogelijk door Covid-19 werden veroorzaakt, maar dat dit niet is getest. In 2020 was dat nog 29%. Bijna 80% van alle werknemers in 2021 heeft niet verzuimd of met klachten die, naar eigen mening of bevestigd door een test, niet Covid-19-gerelateerd waren.

Financiële instellingen

Van alle bedrijfstakken had de zorg naar verhouding de grootste groep werknemers die verzuimde vanwege een bevestigde Covid-19-besmetting, namelijk 11%. Ook in de bouw en in de handel was dit met 9% bovengemiddeld. In de informatie en communicatie (5%) en bij financiële instellingen (6%) was het verzuim met klachten die werden veroorzaakt door Covid-19 relatief laag.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.