Wijzigingen bij een hypotheek met NHG

0

Per 1 juli 2021 worden de voorwaarden voor een hypotheek met NHG aangepast. Zo staat NHG vanaf die dag onder meer het gebruik van brondata en desktoptaxatiemodellen toe en wordt het voor bepaalde klanten mogelijk om met hun bestaande aflosvrije lening NHG af te sluiten, ook als gedurende de looptijd de renteaftrek komt te vervallen.

Steeds meer geldverstrekkers en adviseurs werken met brondata. NHG staat vanaf 1 juli 2021 het gebruik van brondata toe, zodat het aanvraagproces voor de consument eenvoudiger en overzichtelijker verloopt. De te gebruiken brondata moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, waarbij het uitgangspunt is dat de geldverstrekker zo veel mogelijk ruimte krijgt om zelf te bepalen met welke consumentendata-leverancier(s) zij wil samenwerken. Door deze toevoeging aan de Voorwaarden en Normen wil NHG het gebruik van brondata en innovatie in de hypotheekketen verder stimuleren.

Desktoptaxaties

NHG gaat ook de zogeheten desktoptaxaties accepteren.  “Voor alle toegestane modellen geldt dat wij deze accepteren tot maximaal 90% Loan To Value. Hiermee bieden we de consument een sneller en goedkoper alternatief voor het huidige taxatierapport. Het zal per 1 juli nog niet mogelijk zijn om kwaliteitsverbetering en energiebesparende voorzieningen mee te financieren op basis van een desktoptaxatie. We streven ernaar dat dit per 1 januari 2022 wel mogelijk is. Op onze website publiceren we welke desktoptaxaties zijn toegestaan.”

Vervallen hypotheekrenteaftrek

Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft een klant nog maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. “Vanaf 2031 kunnen klanten te maken krijgen met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. Door de toetsing van betaalbaarheid van de hypotheeklasten binnen 10 jaar, heeft deze maatregel al per 1 januari 2021 impact op nieuwe hypotheekaanvragen. Het vervallen van de hypotheekrenteaftrek moet in die gevallen meegenomen worden in het bepalen van de financieringslast. Daarmee waarborgen we de betaalbaarheid vanaf het moment dat de hypotheekrenteaftrek vervalt. In deze specifieke klantsituatie staan we ook een niet-fiscaal (box 3) leningdeel zonder annuïteitenaflossing toe. Daardoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een aflossingsvrij leningdeel ongewijzigd voort te zetten als de hypotheekrenteaftrek vervalt.”

Aanvragen beroep hardheidsclausule

Bij een verzoek tot het toepassen van de hardheidsclausule wordt toestemming aan NHG gevraagd om te mogen afwijken van de Voorwaarden en Normen. Op dit moment kan een beroep op de hardheidsclausule nog rechtstreeks door de consument worden gedaan bij NHG.  “In de praktijk blijken dergelijke verzoeken vaak onvolledig te zijn en is hulp van een adviseur nodig. Per 1 juli 2021 is het aanvragen van een hardheidsclausule alleen nog mogelijk door een adviseur of de geldverstrekker die de hypothecaire lening verstrekt. Daarbij wordt voortaan een vast format gebruikt, waardoor het proces efficiënter en sneller wordt voor consument, adviseur en geldverstrekker”, aldus NHG.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.