Voor VEH is klimaatlabel niet de oplossing

0

Vereniging Eigen Huis ziet weinig in de introductie van een uniform klimaatlabel. Naast praktische problemen is de consumentenorganisatie het principieel niet eens met het doorschuiven van de rekening van klimaatrisico’s naar huiseigenaren.

Economen van van ING, Rabobank en ABN Amro hebben onderzocht hoe klimaatverandering de huizenmarkt beïnvloedt. Op specifieke locaties dreigt volgens hen een stapeling van problemen, zoals extreme wateroverlast, hittestress en funderingsschade in combinatie met financiële kwetsbaarheid van huishoudens. De economen vinden dat er op korte termijn actie nodig is om de rekening van de klimaatrisico’s eerlijk te verdelen: zowel tussen huidige eigenaren en toekomstige kopers als tussen hoge en lage inkomens.

Vereniging Eigen Huis is het principieel niet eens met het doorschuiven van de rekening van klimaatrisico’s naar huiseigenaren. Michel Ligtlee, belangenbehartiger bij VEH: “Huiseigenaren hebben nauwelijks tot geen invloed op de oorzaak van de schade als gevolg van extreem laag of hoog water. De lasten moeten daarom op een eerlijke manier verdeeld worden. Op dit moment wordt in opdracht van de Kamer met steun van de minister onderzocht hoe de kosten van funderingsschade op een redelijke manier verdeeld kunnen worden tussen huiseigenaren, (lokale) overheid en waterschappen.”

Vereniging Eigen Huis ziet de introductie van een uniform klimaatlabel ook niet als dé oplossing. Ligtlee: “Er zijn praktische problemen waardoor een dergelijk label nog niet ingevoerd kan worden. Zo is data op het niveau van individuele woningen niet beschikbaar en kan een label, zeker in risicogebieden, een forse invloed hebben de op de waarde van de woning.”

Bewustwording en preventie

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat ruim driekwart van de huiseigenaren wonend in gebieden met kans op overstroming of verzakking, niet op de hoogte is van de risico’s. De belangenbehartiger merkt dan ook op dat er duidelijk ruimte voor verbetering is in de informatievoorziening over funderingsschade en overstromingsrisico’s voor potentiële huizenkopers. Een belangrijke rol daarin spelen volgens VEH onder andere gemeenten, waterschappen, verzekeraars en banken. Ligtlee: “Bewustwording is van groot belang, omdat veel huiseigenaren op dit moment nog preventieve maatregelen kunnen treffen om schade door klimaatrisico’s te voorkomen.”

Verzekerbaarheid en schadeherstel

Tot slot vindt Vereniging Eigen Huis dat de urgentie om overstromingsrisico’s uit primaire waterkeringen ook verzekerbaar te maken onvoldoende aanwezig is bij ministeries. “Verzekeraars en overheid zijn al langer bezig om verzekeren tegen alle soorten overstromingen mogelijk te maken, maar de 6(!) betrokken ministeries hebben nog geen gezamenlijk standpunt bepaald, schreef Verbond van Verzekeraars afgelopen december”, besluit VEH.

 

Klimaataanpassing maakt wonen snel en flink duurder

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.