Volksbank wint vertrouwen op hypotheekmarkt

0

De Volksbank heeft in 2018 proactief contact opgenomen met circa 150.000 klanten met een aflossingsvrije hypotheek, om hen te stimuleren af te lossen of vermogen op te bouwen. Met circa 20.000 van hen is vervolgens hierover een (online) dialoog gevoerd.

De totale hypotheekportefeuille van de Volksbank nam in 2018 met 1,3 miljard euro toe tot 47,3 miljard euro. Aan nieuwe hypotheekproductie kon 5,9 miljard euro (2017: 5,5 miljard) worden genoteerd, waarmee het marktaandeel nieuwe hypotheken stijgt naar 7,3% (2017: 6,8%). Door een vereenvoudiging van het offerte- en aanvraagproces voor hypotheken, kon met een lager aantal medewerkers een toename in de hypotheekproductie worden verwerkt, zonder kwaliteitsverlies. Een onderdeel van de vereenvoudiging was het verwijderen van de (merk)variaties in de backoffice-processen weg te halen.

Innovaties

Op korte termijn staat de introductie van de app ‘Eentweetje’ gepland. Hiermee kan de klant een persoonlijk adviseur kiezen met wie hij op elk moment direct kan communiceren. Een pilotperiode werd onlangs succesvol afgerond. Vooruitlopend op de introductie van PSD2 heeft de Volksbank een hoofdschakelaar ontwikkeld, waarmee klanten het doorgeven van betalingsgegevens aan derden uit of aan kunnen zetten.

Cijfers

In 2018 steeg het aantal betaalrekeningklanten met 79.000, ofwel 5,5%. Bijna een kwart van de nieuwe betaalrekeningen in Nederland werd bij ASN Bank, RegioBank of SNS geopend. Het particuliere spaartegoed nam met 0,6 miljard euro toe tot 37,4 miljard euro. Het marktaandeel sparen blijft nagenoeg stabiel op 10,6% (2017: 10,7%).

De nettowinst van de Volksbank bedroeg vorig jaar 268 miljoen euro, een daling van 19% ten opzichte van 2017. De totale inkomsten daalden met 7%, vooral als gevolg van lagere koerswinsten op obligaties en de afwezigheid van marktwaardemutaties van voormalige DBV hypotheken. De operationele kosten bleven vrijwel stabiel. Gerealiseerde kostenbesparingen werden teniet gedaan door additionele kosten, gerelateerd aan de toegenomen weten regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van transactiemonitoring, risicomanagement en datamanagement, alsmede door een stijging van de cao-lonen en hogere sociale lasten. Hoewel het aantal interne medewerkers in 2018 is afgenomen met 7% (238 fte), was tegelijk sprake van een toename van het aantal externe medewerkers (met 90 fte). Deze stijging was een gevolg van het opvullen van tijdelijke tekorten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.