Verzekeraars blij met polderresultaat

0

2020 wordt voor verzekeraars op veel gebieden een cruciaal jaar. Die voorspelling deed algemeen directeur Richard Weurding vorige week tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers van het Verbond van Verzekeraars.

De volgens Weurding ‘fitte’ sector staat voor een aantal uitdagingen. Hij noemde als voorbeelden de lage rente, het pensioenakkoord en de arbeidsmarkt. “De polder heeft het best goed gedaan in 2019. Er is immers een pensioenakkoord tot stand gekomen en er zijn belangrijke cao’s gesloten, maar de vraag is wel hoe het in 2020 verder gaat. Zo moet het akkoord verder worden uitgewerkt en daar zit tot nu toe nog niet zo veel schot in. Ook de economische vooruitzichten zijn niet slecht. Er zal dit jaar sprake zijn van groei, hoewel deze lager uitpakt dan we gewend zijn (1,2 tot 1,5%). Minpunt is dat de rente heel laag blijft. Dat is onder meer voor verzekeraars ongunstig en de vraag rijst hoe lang dat nog duurt.”

Directe verzekering

Weurding signaleerde ook een opvallende ‘uitdaging’ op het terrein van mobiliteit. “Verzekeraars willen graag het slachtoffer meer centraal stellen in de schadebehandeling en wij denken dat dat kan met een directe verzekering. Een slachtoffer of gedupeerde kan bij schade direct zijn eigen verzekeraar aanspreken, zodat de schade veel sneller kan worden afgehandeld. Andersom geldt dat onze sector met zo’n directe verzekering meer toegevoegde waarde kan leveren aan klanten. Een mooie win-win, maar dat vergt wel een fundamentele verandering van het huidige aansprakelijkheidssysteem.”

Arbeidsmarkt

Voor wat betreft het dossier Arbeidsmarkt zou Weurding graag zien dat er wordt gekoerst op een modernisering van de arbeidsmarkt, door de huidige segmenten meer naar elkaar te laten toegroeien. Voor ondernemers kan daarbij worden gedacht aan een echte basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid, maar dan moeten ondernemers wat Weurding betreft wel zelf kunnen kiezen of ze hun huidige verzekering willen behouden of een volwaardige andere verzekering willen sluiten. “Zo’n zogenoemde opt-out past bij een moderne arbeidsmarkt. Daarnaast is het van cruciaal belang dat werkgevers ook in de toekomst betrokken blijven bij de sociale zekerheid. Zeker als het gaat om preventie en re-integratie. Dat heeft de aanpak van de laatste jaren ons wel geleerd.”

Solvency II

Weurding richtte zich in zijn boodschap tot slot nog nadrukkelijk op Europa. Zo noemde hij het ‘echt noodzakelijk’ dat de Solvency-regelgeving in de al lopende Brusselse evaluatie wordt herzien en er meer ruimte komt voor verzekeraars om hun kernfuncties (lange termijnrisico’s overnemen en lange termijninvesteringen doen) goed te kunnen blijven uitoefenen. Werding: “Zeker als het gaat om het stimuleren van groene investeringen voor een duurzame(re) economie. Solvency II is nu te vergelijken met een korset waarin verzekeraars blauw aanlopen als we niet oppassen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.