Volmachtpremie blijft ook in 2023 onverminderd groeien

0

Het totale premievolume in de volmachtmarkt stijgt met 5,2% tot 4,67 miljard euro in 2023 (2022: 4,44 miljard).

Het zakelijke segment stijgt met 5,9% het hardst. De stijging in het particuliere segment is 4,3%. Het schaderesultaat in volmacht is positief met een Combined Operating Ratio (COR) van 95,4%. Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten 2023 van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

Premievolume

Het premievolume in de volmachtmarkt Schade is gestegen met 5,1 % tot 3,62 miljard euro. Inkomen is gestegen met 5,5% tot 840 miljoen euro. Het leeuwendeel binnen Inkomen bestaat uit de branche Verzuimverzekeringen die eveneens met 5,5% groeit. De stijging is binnen Schade verdeeld over diverse branches. Brand stijgt met 9,7%, Aansprakelijkheid met 6,2% en Motor met 4,8%. Het resultaat op het boekjaar van de sector Schade (uitgedrukt in COR) in het volmachtkanaal is 95,4%  in 2023. Dat is dus positief. Het jaar 2023 heeft een relatief gunstig klimatologisch beeld, wat de verbetering van het resultaat ten opzichte van 2022 deels verklaart. Dit ondanks het feit dat in juli 2023 een van de zwaarste zomerstormen (Poly) in ruim 50 jaar over ons land  trok.

Motor

In de branche Motor was er in de periode 2019 tot en met 2022 sprake van een positief resultaat. In 2023 komt de COR door een hogere schaderatio van 67,9% (2022: 63,6%) uit op 104,0%. Dit komt door een hogere schaderatio in zowel het particuliere als het zakelijke segment. De branche Motor laat daarnaast een stijging van het premievolume (4,8%) zien en komt uit op 1,64 miljard euro, te verdelen in 62% particulier en 38% zakelijk. Zakelijk stijgt het sterkst in premievolume met 6,8%.

Brand

In de branche Brand stijgt het premievolume in 2023 met 9,7% en komt uit op ruim 1,13 miljard euro (56% particulier en 44% zakelijk). Het premievolume zakelijk steeg in 2023 met 13,1% het sterkst. De schaderatio is vorig jaar met 12,2%punten gedaald van 55,4 in 2022 naar 43,2. Deze daling is grotendeels te verklaren door het relatief gunstige weer.

Aansprakelijkheid

In de branche Aansprakelijkheid stijgt het premievolume in volmacht met 6,2% (zakelijk met 7,1% en particulier met 3,8%) en komt uit op 325 miljoen euro, waarvan circa driekwart zakelijk. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Het jaar 2023 had net als 2022 een positief resultaat met een COR van 89,7%. De schaderatio is gelijk gebleven op 47,2%.

Verzuim

De branche Verzuim kent een hoge schade-uitloop, waarbij de uitloop per definitie twee jaar is. Het resultaat voor schadejaar 2021, rekening houdend met de schade-uitloop in 2023 komt uit op een COR van 101%. Het ziekteverzuim is volgens cijfers van het CBS gestegen van 4,0% in het derde kwartaal 2019 naar 4,8% in hetzelfde kwartaal van 2023.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.