Partijen bundelen krachten voor het inkomen voor later voor zelfstandigen

0

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt.

Zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel (KVK), het Nibud, VNO-NCW en MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars slaan daartoe de handen ineen. De organisaties, verenigd in de Taskforce Inkomen voor Later, bepleiten onder meer dat zelfstandigen veel gemakkelijker inzage krijgen in de maximale fiscale ruimte voor pensioenopbouw.

Beperkt pensioen opbouwen in de derde pijler

Volgens de taskforce tonen meerdere onderzoeken aan dat zelfstandigen beperkt pensioen opbouwen in de derde pijler. Volgens de taskforce heeft dat uiteenlopende redenen: soms zijn er alternatieve oudedagsvoorzieningen (de eigen zaak of onroerend goed), maar onbekendheid en (fiscale) drempels spelen ook een rol. De AFM heeft daar vorig jaar in een onderzoek de vinger op gelegd. De bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van producten in de derde pijler kan beter, aldus de toezichthouder.

Stimuleren vermogensopbouw

Dat advies neemt de taskforce ter harte. De taskforce stimuleert vermogensopbouw onder zelfstandigen. Dit vermogen kunnen zij inzetten als inkomen wanneer zij met pensioen zijn. De taskforce wil een op zelfstandigen gerichte informatiecampagne opzetten en een neutraal informatiepunt ontwikkelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zich bereid getoond in die visie mee te denken. Ook wil de taskforce dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw. Daarmee wil de taskforce zelfstandigen beter bereiken en drempels in de derde pijler verlagen.

Kijken naar behoeften

De taskforce kijkt naar de behoeften van zelfstandigen ten aanzien van de het inkomen voor later en hoe ze zelfstandigen beter kunnen bereiken. Zo ervaren zelfstandigen het berekenen van de jaarruimte in de praktijk als tijdrovend (er moet informatie worden opgevraagd) en ingewikkeld. Naar verwachting is het het meest effectief om de beschikbare jaar- en reserveringsruimte door de Belastingdienst inzichtelijk te maken bij de jaarlijkse aangifte.

Vergroten pensioenbewustzijn

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) biedt volgens de taskforce kansen voor vergroting van het pensioenbewustzijn onder zelfstandigen. Niet alleen omdat de fiscale ruimte in de derde pijler aanzienlijk is verruimd, maar ook omdat het pensioen met de stelselwijziging meer in de belangstelling is komen te staan. Het is volgens de taskforce belangrijk dat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze verruiming. Pensioenopbouw in de derde pijler is vaak fiscaal aantrekkelijk. Over het opgebouwde vermogen hoeft geen belasting te worden betaald en de jaarlijkse inleg is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt wel belast tegen het dan geldend tarief.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.