Verschuiving in soort huishoudens met problematische schulden

0

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Dat is 7,6% van alle particuliere huishoudens, terwijl dit begin 2020 nog 7,9% was. Onder de instromers nam het aandeel huishoudens met een zelfstandige of iemand met een flexibel contract toe.

Dat blijkt uit het vernieuwde dashboard ‘Schuldenproblematiek in beeld’, dat het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samengesteld.

Van januari tot oktober bleef de maandelijkse instroom van het aantal huishoudens met problematische schulden met gemiddeld ruim 7.000 ongeveer op hetzelfde peil. De lichte daling van het aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden hangt volgens het CBS dus vrijwel zeker samen met een toegenomen uitstroom. Daarbij opgemerkt dat het vaak enige tijd duurt voordat schulden als problematisch gekenmerkt worden. Ook zijn niet alle schulden in een registratie te vinden, bijvoorbeeld schulden bij familieleden of kennissen. Het kan dus zijn dat huishoudens die door corona in de financiële problemen kwamen op 1 oktober (nog) niet zichtbaar zijn in de geregistreerde problematische schulden

Kenmerken problematische schulden

Op 1 oktober 2020 had in 42,2% van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden niemand een baan als werknemer, dat is vaker dan huishoudens zonder problematische schulden (39,9%). Het aandeel huishoudens met problematische schulden zonder werknemer is in de loop van het jaar iets toegenomen. Op 1 januari had 41,1% van de huishoudens met problematische schulden geen werknemer tegenover 39,7% van de huishoudens zonder problematische schulden.

Huishoudens met problematische schulden tellen vaker een of meer thuiswonende kinderen. Op 1 oktober 2020 had 45,3% van de huishoudens met problematische schulden een of meer kinderen, tegenover 31,4% van de huishoudens die geen problematische schulden hadden.

Instromer vaker zzp’er of zelfstandige

Tussen 1 januari en 1 oktober 2020 kregen 64.000 huishoudens te maken met geregistreerde problematische schulden. Onder deze instromers nam het aandeel huishoudens zonder werknemer iets toe (van 36,3% naar 38,1%). Zij hadden ook vaker dan de instromers voor 1 januari een zelfstandige in het huishouden (27,9% tegen 24,7%) of iemand met een flexibel contract (35,3% tegenover 33%). Huishoudens die niet instroomden telden veel minder vaak een zelfstandige of iemand met een flexibel contract.

De nieuwe instromers kwamen in vergelijking met de instromers van vóór 1 januari 2020 minder vaak uit de laagste twee inkomensgroepen (huishoudensinkomen tot 10.000 euro en tussen 10.000 en 15.000 euro per jaar). Van de instromers tussen 1 januari en 1 oktober 2020 had 6,7% een inkomen uit de laagste categorie en 11,3% een inkomen uit de tweede groep; bij instromers voor januari was dat respectievelijk 7,7% en 13,2%. Ook hadden instromers tussen 1 januari en 1 oktober 2020 iets minder vaak een bijstandsuitkering als inkomensbron.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.