Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

0

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PvdA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid en meer samenwerking met andere poortwachters bij de Sanctiewet en Wwft.

Richard Weurding (foto) benadrukte tijdens de rondetafel meerdere keren dat de effectiviteit van de Sanctiewet en Wwft veel beter kan als er meer ruimte komt voor een risicogebaseerde aanpak. Als voorbeeld noemde hij het brede relatiebegrip uit de Sanctiewet, waardoor verzekeraars jaarlijks gemiddeld ruim 40 miljoen UBO-controles uitvoeren en 500 miljoen sanctiechecks. “Deze controles leiden tot veel potentiële, maar nauwelijks tot daadwerkelijke hits. Met andere woorden: er wordt veel kostbare tijd en middelen ‘verspild’ terwijl de opbrengst mager is.” Daarom pleit hij voor een risicogebaseerde onderzoeksplicht met minder zwaar onderzoek naar relaties met een inherent laag risico, zoals overheidsinstanties en particuliere schadeverzekeringen in Nederland. Ook zou hij graag zien dat het begrip ‘relatie’ binnen de Sw-regelgeving wettelijk ingekaderd wordt omdat het begrip voor interpretatie en daardoor voor discussie vatbaar is.

Meer samenwerking aan de voorkant

Bij de Wwft speelt volgens Weurding een soortgelijke kwestie: poortwachters (zoals levensverzekeraars, makelaars en banken) moeten elke nieuwe klant opnieuw identificeren en verifiëren. Dit betekent extra werk én het is vervelend voor de klant omdat zij iedere keer opnieuw dezelfde informatie moeten aanleveren. Bovendien levert ook deze controle door levensverzekeraars bar weinig op: in 2021 zijn er 38 ongebruikelijke transacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit. “In 2022 waren het er 42. Dat betekent dat 0,002 – 0,003% van het totaal aantal meldingen door poortwachters van levensverzekeraars komt, een verwaarloosbaar aantal”, stelt Weurding. Daarom pleiten de poortwachters voor meer samenwerking in de keten om te voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan door diverse poortwachters. Zo streven de poortwachters naar één controle aan de voorkant, bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel, waarna poortwachters op die gegevens voortbouwen. Hier is wel een wetswijziging voor nodig, aldus het KPMG-rapport.

Krachten gebundeld

Aanleiding voor de ronde tafel was het eind vorig jaar gepresenteerde KPMG-rapport Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland, om de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en naleving van sancties in ons land fors te verbeteren. Het rapport focust op onderlinge (publiek en private) samenwerking, gaat in op wat poortwachters zelf kunnen doen en waar zij ondersteuning van de overheid nodig hebben. Maandagmiddag werd stilgestaan bij de voorstellen van poortwachters om de belangrijkste knelpunten op te lossen met als doel: ervoor zorgen dat bonafide klanten zo min mogelijk last hebben van alle anti-witwasmaatregelen en sanctiecontroles die poortwachters verplicht moeten uitvoeren.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.