VBO plaatst rectificatie Calcasa Desktoptaxatie

0

Gisteren heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat VBO haar onjuiste en onrechtmatige mededelingen over de Calcasa Desktoptaxatie moet rectificeren. De rectificatie is door VBO inmiddels op de website geplaatst.

De door Calcasa ontwikkelde Desktop Taxatie werd door VBO in de ledennieuwsbrief herhaaldelijk afgeraden. Daarbij waarschuwde VBO de leden ook dat zij die gebruik maken van de Desktoptaxatie een enorm schaderisico nemen. Calcasa is daarop het kort geding tegen VBO gestart en kreeg gelijk van de voorzieningenrechter.

Calcasa directeur Tijs Pellemans is tevreden met het vonnis: “Het is goed dat de onjuiste beeldvorming vanuit VBO door deze uitspraak van de voorzieningenrechter wordt gecorrigeerd en dat eventuele onduidelijkheden over de veiligheid en betrouwbaarheid van de Desktop Taxatie worden tegengegaan.”

Rectificatietekst

VBO heeft nu de volgende rectificatietekst op haar website geplaatst:

“In de nieuwsbrieven van VBO van 5 mei 2021 en 21 mei 2021 hebben wij u gewaarschuwd voor het gebruik van de Desktoptaxatie die ING Bank, Calcasa en Taxatheek hebben ontworpen. Bij vonnis van 30 juni 2021 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat onze uitlatingen over de Desktoptaxatie onjuist zijn en onrechtmatig zijn jegens Calcasa voor zover die vermelden of suggereren dat de Desktoptaxatie zich nog in de testfase bevindt en dat de Desktoptaxatie niet voldoet aan de eisen van de NRVT die met ingang van 30juni 2021 van kracht zullen zijn. Of de Desktoptaxatie zal voldoen aan de nieuwe eisen van de NRVT was op 5 en 2 mei 2021 nog onzeker, omdat de NRVT op dat moment nog geen regelgeving had vastgesteld ten aanzien van hybride taxaties.

Met de mededeling dat leden die gebruik maken van de Desktoptaxatie het risico lopen op enorme schade, had VBO de bedoeling haar leden te waarschuwen voor mogelijke civielrechtelijke en tuchtrechtelijke gevolgen indien zij meewerken aan pilots, vooruitlopend op nieuwe regelgeving. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat dit onvoldoende duidelijk is uit de tekst van de nieuwsbrief.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.