Vanaf morgen heeft u 30% minder inkomen

1

Kan uw klant bij arbeidsongeschiktheid zijn hypotheeklasten nog betalen? Die vraag stond centraal in de masterclass die BNP Paribas Cardif tijdens het SEH-congres sponsorde. Angelo Wiegmans gaf de aanwezige adviseurs inzicht in de procedures en financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid komt vaker voor dan u misschien denkt. Jaarlijks ontvangen zo’n 550.000 werknemers in Nederland een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. En stromen er jaarlijks circa 40.000 mensen de WIA in. Hiervan komt 20% uit de zorgsector en in 34% van de gevallen is een psychische aandoening de oorzaak.

Morgen 30% minder inkomen

Angelo Wiegmans is raadgever bij Bedrijf Plus en Qees. Hij helpt werkgevers bij problemen in complexe verzuimdossiers, organisatieadvies, bezwaarprocedures UWV en WGA-herbeoordelingen. Geld is volgens hem voor veel mensen leidend in de keuzes die ze maken en een motivatie om in actie te komen. Daarmee is geld (inkomensverlies) het perfecte instrument waarmee een adviseur zijn klant kan interesseren voor een gesprek over het arbeidsongeschiktheidsrisico en wat de effecten daarvan kunnen zijn op zijn inkomen. De eerste twee jaar ziekte is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. In de meeste cao’s is geregeld dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Maar als dit niet geregeld is mag een werkgever bij ziekte de loondoorbetaling ook meteen al korten tot 70% van het brutoloon.

Wiegmans: “Als ik vanaf morgen 30% minder inkomen heb, dan heb ik toch wel een serieus probleem. Ziekte brengt daarnaast vaak ook extra medische kosten met zich mee die niet altijd volledig gedekt worden door de zorgverzekering. Voor een werknemer die ziek wordt en daarvoor niets heeft geregeld, is het dus behoorlijk inleveren aan de voorkant. Veel werknemers denken ten onrechte dat de werkgever het allemaal voor ze heeft geregeld. Wijs de klant erop dat dit geen vanzelfsprekendheid is en maak inzichtelijk hoeveel geld er binnenkomt als de klant arbeidsongeschikt wordt.”

Overmorgen nog minder

De inkomensachteruitgang kan fors oplopen op het moment dat de werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt bij het UWV. Bij een WIA-keuring is er sprake van twee regelingen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of de Inkomensvoorziening Volledig én duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). Beide regelingen zijn begrenst tot het maximum dagloon. Vanaf 2019 is dit vastgesteld op 214,28 bruto per dag en 4.660,59 per maand. Iemand die in het jaar voordat hij ziek werd meer verdiende dan dit maximum, ontvangt over het meerdere geen uitkering. In beide gevallen kan een werknemer dus flink tekort komen.

Wiegmans spreekt met regelmaat over ‘veelverdieners’ die hiervan niet op de hoogte zijn. Indien een werknemer een WGA-uitkering krijgt en daarnaast nog kan werken, kan hij helemaal met een flink gat te maken krijgen. Na verloop van tijd kan er namelijk een inkomen ontstaan dat is gebaseerd op het minimumloon op bijstandsniveau.

Hypotheek verlagen

Werknemers met een Hypotheek Aflos Verzekering van BNP Paribas Cardif zijn bij arbeidsongeschiktheid goed verzekerd, zo bleek uit de sessie. De verzekering lost in één keer de top van de hypotheek af op het moment dat de verzekerde in de WIA komt. Hierdoor dalen direct de maandelijkse hypotheeklasten. Daar profiteert de werknemer nog steeds van als hij weer volledig arbeidsgeschikt is. Volgens Wiegmans zijn veel werknemers zich er niet van bewust dat de inkomensachteruitgang bij arbeidsgeschiktheid er behoorlijk kan inhakken. Als je dan niets geregeld hebt, zou het zomaar kunnen zijn dat je inderdaad ziek je koopwoning uit moet. “Maak de gevolgen van arbeidsongeschiktheid inzichtelijk en bespreekbaar. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die denken dat het alleen hun buurman kan overkomen. Ze vergeten alleen dat ook zij iemands buurman zijn.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.