Van Duin sluit zijn laatste Achmea-jaar positief af

0

Ondanks de enorme impact van Covid-19 hebben nagenoeg alle Achmea-bedrijfsonderdelen in 2020 een omzetgroei gerealiseerd. Hierbij is vooral geprofiteerd van eerdere investeringen in digitalisering en online service, zegt Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur.

Ondanks de uitdagende omstandigheden in 2020 heeft Achmea in veel segmenten en op meerdere onderdelen groei weten te realiseren. Willem van Duin: “Zo verwelkomden onze merken Centraal Beheer, Interpolis en FBTO het afgelopen jaar veel nieuwe klanten die hebben gekozen voor online dienstverlening. Onze strategie van verregaande digitalisering resulteert daarmee naast vooral een hoge waardering van onze klanten in een toename van de premieomzet, zowel in de particuliere als de zakelijke markt. Ook internationaal zetten we groots in op online service aan onze klanten, waarmee we vorig jaar overall een groei van de premieomzet van 4% realiseerden bij Schade & Inkomen.”

Bancair

De toegenomen vergoedingsrente als gevolg van vervroegde aflossingen op -en oversluitingen van- hypotheken heeft vorig jaar een positief effect gehad op het resultaat van Achmea Bank. De hypotheekproductie bedroeg in 2020 €1.581 miljoen (2019: €1.774 miljoen) waarvan €890 miljoen voor Achmea Pensioen &Leven (2019: €1.037 miljoen).

Syntrus Achmea Real Estate & Finance zag in 2020 het beheerd vermogen in vastgoed en hypotheken stijgen tot €37 miljard (2019: €23 miljard), onder andere door de centralisering van de hypotheekactiviteiten binnen Achmea (€11 miljard), maar ook door uitbreiding van bestaande mandaten voor vastgoed en hypotheken. Als onderdeel van de bundeling van de hypotheekactiviteiten binnen Achmea per 1 oktober 2020, heeft in het laatste kwartaal van 2020 de livegang plaats gevonden van het separate account platform waarmee de basis is gelegd voor de verdere gecentraliseerde groei van hypotheken binnen Achmea.

Door een eenmalige kostenpost voor het centraliseren van hypotheekactiviteiten en vertraging van bouwprojecten door lopende milieu- en gezondheidsdiscussies (PFAS), zag Syntrus Achmea Real Estate & Finance het resultaat afnemen tot €1 miljoen (2019: €7 miljoen).

Stijging zorgpremie afremmen

Bij Zorg zijn de gestegen kosten rond Covid-19 en de verstrekte continuïteitsbijdragen op basis van het huidige inzicht volgens Van Duin deels gecompenseerd door een aanvullende bijdrage van €238 miljoen vanuit de wettelijke catastroferegeling. In combinatie met een lagere reguliere zorgvraag heeft dit geleid tot een hoger resultaat en hogere reserves. Voor de basiszorgverzekering is dat resultaat €75 miljoen (2019: €26 miljoen negatief) en voor de aanvullende zorgverzekeringen €166 miljoen (2019: €86 miljoen).

In de premiestelling voor 2021 heeft Achmea 136 miljoen euro ingezet uit de reserves om de stijging van de zorgpremies af te remmen. “Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies jaarlijks worden overwogen om kapitaal in te zetten om de stijging van de zorgpremies te dempen”, aldus Van Duin.

In Nederland heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis circa 1 miljard euro bijgedragen om tijdens de corona-epidemie de continuïteit van de zorg te borgen en zijn medewerkers met een achtergrond in de zorg ingezet in de zorg.

Schade & Inkomen

Het operationeel resultaat Schade & Inkomen Nederland nam in 2020 toe tot €260 miljoen (2019: €178 miljoen). Het resultaat op schadeverzekeringen steeg in 2020 tot €238 miljoen (2019: €164 miljoen). Hierdoor verbeterde de combined ratio op schadeverzekeringen tot 92,2% (2019: 94,8%). De bruto geschreven premies uit schadeverzekeringen stegen met 2% tot €3.021 miljoen (2019: €2.948 miljoen). De effecten van Covid-19 verschilden per portefeuille. De schadelast is gestegen bij onder meer evenementen- en annuleringsverzekeringen. Daar staan lagere schades rond mobiliteit en wonen tegenover. Er is vorig jaar tevens aanvullend gereserveerd voor letselschades uit voorgaande jaren.

Het resultaat op inkomensverzekeringen bedraagt over 2020 €22 miljoen (2019: €14 miljoen). Het resultaat is negatief beïnvloed door fors meer meldingen en langere herstelperiodes in de verzuimportefeuille, gerelateerd aan Covid-19. Door groei, premie-aanpassingen en lagere kosten verbeterde desondanks het onderliggende verzekeringstechnische resultaat. De combined ratio op inkomensverzekeringen is uitgekomen op 96,9% (2019: 96,3%). De bruto geschreven premies uit inkomensverzekeringen zijn met 5% gestegen tot €647 miljoen (2019: €616 miljoen), gerealiseerd door portefeuillegroei en premie-aanpassingen.

Pensioen

Centraal Beheer APF is vorig jaar sterk doorgegroeid dankzij de toetreding van diverse nieuwe werkgevers en pensioenfondsen. Achmea Pensioenservices heeft in 2020 twee grote nieuwe klanten aangetrokken: het ondernemingspensioenfonds Ahold Delhaize en Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. Beide fondsen worden vanaf 1 januari 2022 aangesloten. Daarnaast is samen met pensioenfonds PGB, serviceprovider InAdmin Riskco overgenomen, waarmee Achmea een nieuw platform wil opzetten voor ‘het pensioen van de toekomst’. Van Duin: “Hiermee wordt de verwachte afname van de premieomzet bij Pensioen & Leven meer dan gecompenseerd, waardoor we per saldo groeien in premieomzet in 2020.”

Laatste jaarverslag voor Van Duin

Het nettoresultaat van Achmea is in 2020 gestegen tot €642 miljoen (2019: €481 miljoen). De bruto geschreven premies zijn in 2020 met 1% licht gestegen tot €20.175 miljoen (2019: €19.949 miljoen). Hierbij is de premiedaling door het closed-book Leven gecompenseerd door premiegroei in Schade & Inkomen en Zorg. Achmea wist de bedrijfskosten vorig jaar met 2% te verlagen en ook het aantal arbeidsplaatsen in Nederland is verder afgenomen. De grootste fte-afname is gerealiseerd bij Zorg.

Onzekere ontwikkelingen op de financiële markten in met name de eerste helft van 2020 hadden een behoorlijk effect op het beleggingsresultaat. “Maar met onze onverminderd robuuste solvabiliteit van 208% blijven we voor onze klanten en partners een solide partner voor de toekomst”, aldus Van Duin, die volgende maand stopt als voorzitter van de Raad van Bestuur. “Na een periode van zeventien jaar in de Raad van Bestuur en twaalf daarvan als voorzitter draag ik mijn functie over aan de huidige vicevoorzitter in de Raad van Bestuur, Bianca Tetteroo. Dit doe ik met veel vertrouwen in haar als een zeer professioneel, deskundig en bovenal betrokken bestuurder. Een benoeming waar ik trots op ben en die bovendien voortkomt uit de eigen organisatie.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.