Succesvolle transitie laat Obvion stralen

0

Met de transitie die Obvion in de afgelopen vier jaar heeft doorgemaakt, is een stevig fundament gelegd onder het Obvion-huis. Een gezonde basis om de komende jaren door te groeien naar een hypotheekproductie van tegen de 9 miljard in 2025. Exclusief via het intermediaire distributiekanaal.

“De klant wil de bevestiging van een hypotheekexpert, dat gaat digitalisering niet veranderen.”

De transitie resulteerde in een nieuwe strategie, een Obvion Woon Hypotheek en de bekrachtiging van de onvoorwaardelijke keuze voor het intermediaire distributiekanaal. Er is een slag gemaakt op het gebied van efficiency en effectiviteit, waarbij de service- en dienstverleningsprocessen zijn geoptimaliseerd. De dienstverlening is anno 2021 aantoonbaar klantvriendelijker en sneller geworden. De Obvion Woon Hypotheek is in co-creatie met de adviseurs ontwikkeld en sluit volledig aan bij de segmenten waarin de hypotheekverstrekker sterk is en sterk wil blijven. Obvion heeft een duidelijke focus op doorstromers en rentevaste periodes tot en met 20 jaar.

In productie is Obvion gegroeid van 2,6 miljard euro in 2018 naar een verwachte 6 miljard euro dit jaar. Een gigantische sprong en daarvan gaan er meer volgen. Bij het herijken van de strategie is namelijk een hypotheekproductie van een kleine 9 miljard euro in 2025 als haalbaar uitgangspunt opgenomen. In een markt die op termijn in volume eerder zal krimpen dan uitdijen, is dat een ambitieuze uitdaging. Bij het aantreden van Carlo van Kemenade in 2018 had Obvion een marktaandeel van nog geen drie procent. Onder zijn leiding is dat gegroeid naar inmiddels bijna zes.

Gezonde bedrijfscultuur

Mensen maken Obvion en daarom heeft Van Kemenade ook de bedrijfscultuur tegen het licht gehouden. “Onze mensen moeten zichzelf kunnen zijn en plezier hebben in het werk dat zij doen. Onze mensen doen hun werk met passie en kennis voor het vak en stralen dit ook uit naar de adviseurs en klanten. In de metingen die we doen, zien we een mooie opgaande lijn terug, het bewijs dat we op de goede weg zitten. De medewerkerstevredenheid werd recent met een respons van 81% nog uitgedrukt in een 8,3.”

Focus op 2025

Aan de achterkant heeft Obvion de organisatie op het gebied van wet- en regelgeving, compliance en risk geactualiseerd. Daarmee heeft de hele transitie een stevig fundament onder het Obvionhuis gelegd. Een gezonde basis om de komende jaren door te groeien.

“We zullen nog efficiënter gebruik moeten maken van de verschillende datastromen.”

Obvion heeft de groeiambitie voor de komende jaren samengevat in een meerjarenplan 2025. Dat plan ligt ter goedkeuring bij de aandeelhouder op het bureau. Van Kemenade: “Er zijn nieuwe investeringen nodig om de groei naar een hypotheekproductie van 9 miljard euro in 2025 in goede banen te leiden. Daarvoor zijn niet alleen nieuwe proposities nodig, maar ook vervolgstappen op het gebied van digitaliseren en automatiseren. We zullen nog efficiënter gebruik moeten maken van de verschillende datastromen. Om dat te realiseren moet er geïnvesteerd worden in een state of art datawarehouse, die Obvion als organisatie nog intelligenter en sneller maakt.”

Duurzaamheidscomponent

Mogelijke nieuwe proposities of uitbreidingen die bij Obvion in de pijplijn zitten: Nieuwbouw, Buy-to-let en Duurzaamheid. Die komen naar verwachting naast de sterke doelgroep proposities voor senioren en expats, waarmee de geldverstrekker zich al langer weet te onderscheiden in de markt. Op het gebied van verduurzaming wordt al in het eerste kwartaal van 2022 een propositie verwacht waarbij bestaande klanten onder voorwaarden alleen een salarisstrook een duurzaamheidsbouwdepot kunnen aanvragen. Met het dit jaar geïntroduceerde Omschakelplan helpt Obvion adviseurs om samen met de klant eenvoudig ook de volgende stap te zetten in het verduurzamingstraject. Overigens had dit jaar al ruim dertig procent van de hypotheekproductie van Obvion betrekking op een duurzaamheidscomponent.

Hybride advies

Als onderdeel van de nieuwe strategie zet Obvion in op hybride advisering. Het ondersteunen en faciliteren van advies op afstand, daar waar het een tijdwinst kan opleveren voor klant en adviseur. Peter Dijks, CCO van Obvion: “Laat ik helder zijn, wij gaan niet op de stoel van de adviseur zitten. Obvion gelooft en blijft geloven in die paar deskundige ogen van de adviseur. Iemand die een hypotheek sluit wil de bevestiging van een expert, dat gaat digitalisering niet veranderen.”

Nog meer dan voorheen legt Obvion de nadruk op beheer. Hypotheekgegevens gedurende de looptijd worden al langer via het adviseursportaal gedeeld met de adviseur. Hier worden ook adviesmogelijkheden klaargezet op het gebied van einde rentevaste periode, einde economische looptijd en aflosvrij. Die datafunctionaliteit wordt verder uitgebouwd, vertelt Dijks. “Financiële planning wordt naar de toekomst toe onderdeel van de klantreis hypotheken. Die trend is al gaande en dat maakt het beheeraspect belangrijker. Vanuit het intermediair krijgen we nog vaak terug dat het aan de voordeur te druk is om investeringen te doen aan de achterkant. Wij investeren juist in het moment dat die drukte aan de voordeur afneemt.”

“Wij investeren juist in het moment dat de drukte aan de voordeur afneemt.”

Dijks: “Het aantal hypotheken zal afnemen en digitalisering en bronontsluiting nemen steeds meer bemiddelingstaken over. De adviseur houdt hierdoor in de toekomst meer tijd over voor beheer. Om die verandering goed van de grond te krijgen investeert Obvion samen met een aantal andere marktpartijen in het branche-initiatief Actief Klantbeheer. Met als gezamenlijke doelstelling dat in 2025 Actief Klantbeheer een logisch onderdeel vormt van de bedrijfsvoering van een financieel dienstverlener.”

Gesegmenteerde dienstverlening

De dienstverlening aan het intermediair was tot voor kort voor elke advieskantoor nagenoeg gelijk. Met het toepassen van segmentatie en de introductie van nieuwe bevoegdheden begint daar verandering in te komen. Zo zitten er adviseurs op een servicelevel van 24-uur, waar een ander op maximaal 48-uur verwerking zit. Dit is een redelijk simpele vorm van servicedifferentiatie, maar Obvion wil een stap verder gaan.

Dijks: “We overwegen bijvoorbeeld ook advieskantoren die dat aantoonbaar kunnen, de bevoegdheid te geven om zelf een zakelijke inkomensbepaling te maken op basis van onze regels. En zo hebben we meer ideeën op de tekentafel liggen. Want we zijn niet altijd de goedkoopste, maar kwalitatief zijn we een koploper.”

 

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2022.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.