Straatje erbij in strijd tegen woningtekort

0

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoekt in opdracht van het ministerie van BZK/VRO de potentie van het bouwen aan de randen van steden en dorpen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het zogenaamde ‘straatje erbij’ aan de randen van steden en dorpen veel potentie biedt.

Bij deze theoretische verkenning heeft het EIB gekeken naar de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Daar gaat het dan om respectievelijk 21.880, 58.500 en 32.650 woningen. Bij dit aantal is nog niet in beeld is gebracht wat er in de praktijk mogelijk is.

De onderzoeken van EIB laten zien dat er veel mogelijkheden zijn om te bouwen in het buitengebied, maar dat het toch niet goed van de grond komt. Woonminister Hugo de Jonge gaat daarom met alle provincies in overleg om samen te kijken waar er een straatje erbij gebouwd kan worden. “Ieder dorp moeten we gunnen een straatje erbij te bouwen. Zo benutten we locaties die ander niet gebruikt worden en versterken we de leefbaarheid doordat jongeren en ouderen op het dorp kunnen blijven wonen”, aldus De Jonge.

Mogelijke belemmeringen

EIB heeft voor Noord-Holland nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw wanneer ook gekeken wordt naar belemmeringen door regels van gemeenten, provincie en rijk. De theoretische potentie is 45.000 woningen. EIB heeft daarbij gesproken met 23 gemeenten. In het onderzoek wordt aangegeven dat de mogelijkheden voor woningbouw flink beperkt worden door gemeentelijke regels en lokale afwegingen, rijksregels en provinciale regels. Het EIB benadrukt dat de provincie een aantal van die regels ook stelt vanwege de bescherming van nationale belangen zoals natuur, en werelderfgoed.

Met de provincies wil het ministerie nu in gesprek over het bieden van ruimte voor kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen. Waar nodig vraagt dat ook om aanpassing van de regels in de provinciale verordening. De inzet is om dit jaar bestuurlijke afspraken te maken met de afzonderlijke provincies, in samenhang met het bestuurlijke overleg over de voortgang van de woondeals.

Vereenvoudigen

De regels over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ worden eveneens aangepast (Kamerbrief). De Ladder bepaalt dat gemeenten in gesprek moeten met de marktpartijen en hierbij goed motiveren waarom het nodig is om te bouwen in het buitengebied. Uit het onderzoek van EIB komt naar voren dat de Ladder op zichzelf geen belemmering is voor buitenstedelijk bouwen, maar dat het wel tot extra werk leidt en een belemmering is voor bouwers. De aanpassing betekent dat de Ladder niet meer geldt voor kleinschalige projecten van maximaal 50 woningen in het buitengebied. Daardoor kunnen deze projecten beter van de grond komen, zo verwacht het ministerie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.