Schuldeiserscommissie Conservatrix

0

De Stichting Polishouders Conservatrix heeft vorige week de Rechtbank Amsterdam verzocht een voorlopige Schuldeiserscommissie in te stellen. De curatoren zien de toegevoegde waarde hiervan voor de afwikkeling van het faillissement en ondersteunen deze stap van de Stichting.

Het verzoek tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie is gedaan door Dirk Jongmans en Geert Verschuur, beiden polishouder en crediteur in het faillissement van Conservatrix. Jongmans is voorzitter van de Stichting en Geert Verschuur is jurist met een ruime ervaring met de toepassing van de faillissementswet. Hij zet zich kosteloos in voor de Stichting.

Schuldeiserscommissie

Bij de afwikkeling van een faillissement dient het belang van de gezamenlijke schuldeisers voorop te staan. In het kader van de verwezenlijking van dit belang staan diverse gereedschappen ter beschikking. Eén van deze gereedschappen is de Schuldeiserscommissie. Hoewel dit gereedschap lang niet in elk faillissement wordt gebruikt, kan het gebruik ervan zeker een meerwaarde vormen, zegt de Stichting. “In het bijzonder is dit het geval in omvangrijke en/of complexe faillissementen zoals nu in geval van het faillissement van Conservatrix.”

De Schuldeiserscommissie verschaft schuldeisers de door de wetgever beoogde ‘invloed op de gang van zaken’. Deze invloed op het faillissement leidt tot betere, meer doordachte besluitvorming en het scheppen van draagvlak ten behoeve van de curatoren voor het verdedigen van moeilijke beslissingen. Dit alles onder de voorwaarde dat de commissie evenwichtig is samengesteld en zij haar bevoegdheden correct aanwendt.

Voorgestelde commissieleden

De indieners hebben de volgende leden voor de commissie voorgesteld aan de Rechtbank:

  • Boudewijn Maurits, ontvanger van een pensioenuitkering op basis van een pensioenverzekering,
  • Arend de Vries, ontvanger van een werknemerspensioen,
  • Geert Verschuur, houder van een premieplichtige spaarverzekering,

De plaatsen van de twee overige leden moeten nog worden ingevuld. Gezocht wordt naar een houder van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering en een crediteur behorend tot de overige crediteuren van Conservatrix.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.