Schadefonds ondernemers coronarellen

0

In overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de regeling bedrijvenschade coronarellen opgesteld. Getroffen ondernemers kunnen daarmee de schade verhalen die zij niet vergoed krijgen via een verzekering.

De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen na het instellen van de avondklok schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Het merendeel van de ondernemers blijkt verzekerd voor deze schade. Uitgangspunt voor de regeling is dan ook dat het gewone verkeer tussen verzekeraars en verzekerde ondernemers door de regeling niet verstoord mag worden. Ondernemers moeten zich daarom met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling.

Niet vanzelfsprekend

De regeling is er zowel voor ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen. Voor ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis. En voor ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade. Minister Grapperhaus: “Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt. Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien. Dat maakt dat we in deze specifieke situatie nu zeggen: hier springen we als overheid bij.”

1 miljoen euro aan verzekerde schade

Bij de avondklokrellen op meerdere plaatsen in het land is voor circa 1 miljoen euro aan verzekerde schade toegebracht. Dat schat het Verbond van Verzekeraars op basis van de tot dusverre ontvangen meldingen. De claims zijn bij enkele winkeliers al volledig afgewikkeld. Het Verbond baseert zijn schatting op de rapportages van zeventien aangesloten verzekeraars.

De meeste schade betreft glasschade en schade aan de inventaris. De totale schade van de ongeregeldheden voor ondernemers is groter, omdat niet alle getroffen mkb’ers verzekerd zijn of hun risico volledig hadden afgedekt. Veel schade is voorkomen doordat winkeliers in onrustige gebieden hun puien tijdig konden aftimmeren. Het Verbond gaat met de overheid kijken naar mogelijkheden om schade als gevolg van criminaliteit met meer succes te kunnen verhalen op de daders.

Loket Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) voor vragen over de regeling bedrijvenschade coronarellen. Het loket is bereikbaar via www.rvo.nl en telefonisch via 088-0422500. De regeling zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd en opengesteld worden. Het formulier waarmee aanvragen digitaal ingediend kunnen worden komt dan ook beschikbaar op de website van RVO.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.