RUG onderzoekt geschiloplossing door Kifid

0

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start deze maand met een onderzoek naar de ervaring met alternatieve geschilbeslechting door Kifid.

Prof. dr. Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie, geeft leiding aan dit onderzoeksproject. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en financiële dienstverleners de alternatieve geschiloplossing door Kifid ervaren.

Nederland volgt andere Europese landen

De rechter wordt in toenemende mate steeds minder ingeschakeld bij het oplossen van consumentengeschillen. In plaats van dure en ingewikkelde juridische procedures, kiezen consumenten en bedrijven ervoor om klachten te laten behandelen door een ombudsman of -vrouw of een geschillencommissie. Een internationale groep van wetenschappers doet in verschillende Europese landen onderzoek naar het fenomeen van alternatieve geschilbeslechting. Onder meer in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland is onderzoek gedaan. Nederland gaat in navolging hiervan nu ook onderzoek doen naar de ervaringen van consumenten en financiële dienstverleners met de alternatieve geschiloplossing door Kifid. Het onderzoeksteam van professor Hertogh gaat deze in kaart brengen.

Onafhankelijk enquête-onderzoek

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

1) Hoe ervaren consumenten en financiële dienstverleners de klachtprocedure bij Kifid?
2) Hoe oordelen consumenten en financiële dienstverleners over de uitkomst van de procedure?
3) Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst?

Wanneer de klachtprocedure bij de Geschillencommissie is afgerond (er is een uitspraak of een bemiddelresultaat), stelt Kifid betrokken consumenten en financiële dienstverleners in de gelegenheid om deel te nemen aan dit onafhankelijk onderzoek. Deelnemers wordt gevraagd een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen in te vullen. De gegevens worden door het onderzoeksteam anoniem en vertrouwelijk verwerkt en worden niet bekendgemaakt aan Kifid.
De uitkomsten van het onderzoek zullen, samen met de resultaten van vergelijkbaar onderzoek in andere Europese landen, worden verwerkt in verschillende (internationale) publicaties over het beslechten van consumentengeschillen.

Kifid verleent medewerking aan het onderzoek door het onderzoeksteam in verbinding te stellen met consumenten en financiële dienstverleners die de reguliere klachtprocedure bij Kifid hebben doorlopen. Het financiële klachteninstituut is inhoudelijk niet betrokken bij het onderzoek.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar