Pricewise verwacht meer overstappers zorgverzekering

0

Het aantal mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering stijgt exponentieel. Vergelijkingssite Pricewise constateert een groei van 50% in vergelijkingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het percentage dat daadwerkelijk overstapt, groeit naar verwachting met 10-15%,

Hans de Kok, directeur Pricewise: “Vermoedelijk wachten geïnteresseerden totdat de zorgcontracteringen met zorgverleners grotendeels rond zijn: deze zijn dit jaar pas heel laat bekend bij meerdere partijen. Dit verklaart waarschijnlijk ook de toename (+45%) in het aantal afgesloten restitutiepolissen. Hoeveel mensen daadwerkelijk overstappen wordt pas echt duidelijk rond de jaarwisseling, omdat ongeveer de helft van het aantal overstappen zich concentreert in de laatste dagen van het jaar. Er is al wel een sterke toename (+39%) te constateren van overstappers in de leeftijdscategorie 40-50 jaar. Ook opvallend is dat steeds minder mensen (-16%) kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico tot 885.”

Halvering collectiviteitskorting

De halvering van de collectiviteitskorting van maximaal 10 naar 5% zou een belangrijke verklaring kunnen zijn voor de grote toename in het aantal vergelijkingen. Juist omdat het tot nu toe veel 40- tot 50-jarigen zijn die een nieuwe polis afsluiten, ligt het voor de hand dat een groot deel van deze groep bij een werkgeverscollectief was aangesloten”, zegt De Kok. “Het percentage Nederlanders dat overstapt van zorgverzekering lag afgelopen jaren gemiddeld rond 6%. Als de stijging die wij nu zien doorzet, dan komt het aantal overstappers dit jaar zeer waarschijnlijk ruim boven de 7% uit. Dit gebeurde voor het laatst in 2013, toen lag het percentage overstappers op 7,3%.”

Restitutiepolis stijgt in populariteit

Van de mensen die specifiek naar een bepaald type polis zoeken, selecteren de meeste geïnteresseerden een restitutiepolis. Dat gebeurt tweemaal zo veel als bij naturapolissen. Dit seizoen ziet Pricewise ook meer overstappers naar een restitutiepolis: tot nu toe zelfs 45% meer. Mogelijk is deze toename te verklaren door het feit dat dit seizoen de zorgcontractering pas zo laat duidelijk begint te worden.

Eigen risico

De Kok: “Opvallend is dat steeds meer mensen (+5%) lijken te kiezen voor het standaard eigen risico van 385 ero, terwijl Nederlanders in 2019 gemiddeld slechts 164 euro hiervan hebben opgemaakt. De vrijwillige verhoging van het eigen risico tot 885 euro wordt tot nu toe steeds minder gekozen (-16%). Een derde heeft in 2019 helemaal geen kosten aan het eigen risico gemaakt en ruim de helft (52%) verwacht het eigen risico niet meer op te maken dit jaar.”

Afschaffing eigen risico

Het merendeel van de respondenten van het onderzoek van Pricewise vindt dat het eigen risico afgeschaft moet worden. De Kok: “Maar, als daardoor de maandelijkse zorgpremie hoger wordt, is nog niet de helft voor afschaffing van het eigen risico. Betaalbare toegang tot hoogwaardige zorg is van groot belang voor Nederlanders. Ik raad aan het eigen risico gespreid te betalen, meestal kan dat in tien termijnen van 38,50 euro. Op die manier sta je niet voor verrassingen en voorkom je hoge kosten aan eigen risico op het moment dat je onverwacht zorg uit de basisverzekering nodig hebt.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.